Chcesz pomóc, ale nie wiesz, od czego zacząć? Sprawdź listę Potrzebne zmiany.

Blok poleceń

Z Minecraft Wiki Polska
Skocz do: nawigacja, szukaj
Blok poleceń
Impulse Command Block.gif
Chain Command Block.gif
Repeating Command Block.gif
 Grid Blok poleceń.png Grid Łańcuchowy blok poleceń.png Grid Powtarzający blok poleceń.png
Typ Solidny
Wymagania ?
Fizyka ?
Przezroczystość Nie
Emisja światła Nie
Odporność na eksplozje 18,000,000
Palność Nie
Narzędzie Żadne
Odnawialne Nie
Możliwość grupowania Tak, 64
Od wersji 12w32a
ID dec: 137 hex: 89
ID słowne command_block

Blok poleceń (ang. Command Block) to blok dodany w wersji 12w32a. Umożliwia większą interakcję z graczem poprzez komendy. Jest on dostępny tylko w trybie Creative i Adventure. Gdy zostanie zasilony czerwonym proszkiem aktywuje wpisaną weń komendę. Może zostać otrzymany tylko poprzez modyfikację (np. Too Many Items) lub komendę /give <nazwa gracza> command_block. Aby blok działał na Multiplayer należy wejść w plik konfiguracyjny server.properties i ustawić enable-command-block na true. W trybie Survival po zniszczeniu nie otrzymujemy go. Maksymalna długość wpisanej komendy wynosi 32,767 znaki.

Użycie

Blok poleceń będzie wykonywał komendy serwera takie jak dawanie przedmiotów bądź doświadczenia.[1]

Aby zmienić komendę wykonywaną przez blok, należy na niego kliknąć PPM, a otworzy się okno konfiguracji.

W miejscu imienia gracza, jest możliwym użycie różnych skrótów:

Skrót Funkcja
@p Najbliższy gracz (proximate)
@r Losowy gracz (random)
@a Wszyscy gracze (all)
@e Wszystkie byty (entities)

Podczas używania komend w bloku poleceń zawsze musisz określić cel, na którym komenda ma zostać wykonana.

Zatem dla przykładu, by zmienić tryb gry na survival dla najbliższego gracza, należy użyć komendy:

/gamemode survival @p

Inne przykłady :

  • Można się teleportować za pomocą bloku poleceń /tp @p[r=3,m=0] x y z
  • Można się teleportować o ustaloną ilość kratek w dowolnym kierunku (x y z) za pomocą "tyldy" np. jeżeli wpiszemy do bloku poleceń /tp @p ~0 ~3 ~0 wrzuci nas o 3 kratki do góry, z dowolnego miejsca w minecraft, wystarczy że taki Blok Poleceń zasilimy. Ten znak możemy znaleźć zaraz pod "ESC"
  • Przy użyciu komendy /tp czy /spawnpoint /tp 100 20 100 teleport ustawia nas na koordynatach o 0.5 niżej od oryginalnej wartości, dlatego najlepiej ustawić wartości własnie o 0.5 wyżej, czyli /tp 100.5 20.5 100.5
  • Dla selektora @e można określić grupę bytów, na które ma działać komenda. Na przykład komenda /kill @e[type=Creeper,r=40] zabije wszystkie creepery w promieniu 40 bloków.

Argumenty

Komendy można rozwinąć o argumenty. Dzięki nim można tworzyć bardziej skomplikowane polecenia. oto ich lista:

Argument Działanie
x Zmienia centrum wysyłanej komendy w osi x
y Zmienia centrum wysyłanej komendy w osi y
z Zmienia centrum wysyłanej komendy w osi z
r Maksymalny promień działania komendy
rm Minimalny promień działania komendy
m Typ gry. 0=Survival, 1=Creative, 2=Adventure
c Liczba graczy. Jeżeli negatywny (np. -1) zaczyna od końca listy
l Komenda zadziała tylko na graczy, którzy mają lvl mniejszy od podanego
lm Komenda zadziała tylko na graczy, którzy mają lvl większy od podanego
score_name Dla obiektów o danej nazwie, maksymalna ilość punktów która powinien mieć
score_name_min Dla obiektów o danej nazwie, minimalna ilość punktów którą powinien mieć
team Sprawdza czy gracz jest w określonej drużynie. Wstawienie "!" sprawdza tylko te drużyny w której nie ma danej osoby. Użycie samego team pozwala na sprawdzenie wszystkich graczy, bez drużyny.
name Sprawdza graczy z podaną nazwą. Wstawienie "!" sprawdza wszystkich oprócz danego gracza.
type Sprawdza podane byty. Wstawienie "!" sprawdza wszystkie byty oprócz podanego rodzaju.

Dla przykładu aby zmienić tryb gry na creative 5 graczom w promieniu 5 kratek trzeba użyć komendy:

/gamemode 1 @r[r=5,c=5]

Zasady gry

Blok poleceń pozwala również na wykonywanie komend umożliwiających modyfikację zasad gry.

Użycie:

/gamerule <zasada> <true/false>
Zasada gry Działanie
commandBlockOutput Włącza lub wyłącza tekstową informację wyświetlaną przez blok poleceń.
doDaylightCycle Włącza lub wyłącza poruszanie się słońca i księżyca,co umożliwia tworzenie wiecznego dnia lub nocy.
naturalRegeneration Włącza lub wyłącza regenerowanie się życia
doFireTick Włącza lub wyłącza rozprzestrzenianie się ognia.
doMobLoot Włącza lub wyłącza wyrzucanie przedmiotów przez moby.
doMobSpawning Włącza lub wyłącza samoczynne spawnowanie się mobów.
doTileDrops Włącza lub wyłącza wypadanie przedmiotów z wydobytych bloków.
keepInventory Włącza lub wyłącza zatrzymywanie ekwipunku po śmierci.
mobGriefing Włącza lub wyłącza niszczenie bloków przez creepery, ghasty i endermany.
naturalRegeneration Włącza lub wyłącza naturalną regenerację życia
showDeathMessages Włącza lub wyłącza pokazywanie wiadomości o śmierci

Nieaktywne komendy

Poniższych komend nie można używać z pomocą bloku poleceń.

Komenda Powód dezaktywacji
/kick Użyty z @a mógł być używany do uniemożliwienia wejścia na serwer.
/ban
/op Gracze nie mogą przyznawać sobie uprawnień operatora.
/deop Gracze nie mogą odbierać uprawnień operatora.
/stop Gracze nie mogą zamykać serwera.

Komenda /me wciąż działa i umożliwia wysyłanie wiadomości na całym serwerze. Blok poleceń jest reprezentowany przez znak "@". Dodadkowo komenda "/me" normalnie potrzebuje gracza do działania, ale to działa bezbłędnie z blokiem poleceń.

Historia

Pełna wersja
1.4.2 12w32a Dodano blok poleceń.
1.5 13w03a Blok poleceń może zasilić komparator.
13w04a Blok poleceń nazwany na kowadle będzie wyświetlać w oknie czatu swoją nazwę zamiast domyślnego @.
1.6.1 13w19a Bloki poleceń nie mogą już zostać wydobyte w trybie survival i nie są niszczone przez eksplozje.
1.7.2 13w37a Dodano pasek wyświetlający efekt poprzedniej komendy.
Zwiększono limit znaków komendy z 256 do 16,369.
1.8 14w07a Dozowniki mogą umieszczać i uruchamiać bloki poleceń.
14w20a Usunięto limit 16,369 znaków, pozwalając używać maksymalnie 32,767 znaków.
14w27a Dodano tag CommandStats.
1.9 15w34a Dodano dwa nowe typy bloków poleceń (powtarzający oraz łańcuchowy).
Zmieniono teksturę bloków poleceń.
Dodano możliwość ukierunkowania bloków poleceń.
15w34b Dodano tryb warunkowy.

Ciekawostki

  • Blok poleceń jest również w wersji mobilnej (wagonik z blokiem poleceń).
  • W teksturze 1.9 światełka pulsują. Tak samo pulsowały na bloku poleceń z Minecraft: Story Mode.

Galeria

Przypisy