Blok struktur

Z Minecraft Wiki Polska
Skocz do: nawigacja, szukaj
Blok struktur
Blok struktur zapisz.pngBlok struktur wczytaj.pngBlok struktur narożnik.pngBlok struktur dane.png
Blok struktur eksport.png

Typ

Solidny

Wymagania

?

Fizyka

Nie

Przezroczystość

Nie

Emisja światła

Nie

Odporność na eksplozje

3 600 000

Palność

Nie

Narzędzie

Żadne

Odnawialne

Nie

Możliwość grupowania

N/A

Od wersji

15w31a

ID

dec: 255 hex: FF

ID słowne

structure_block

Searge.png To blok dla twórców map, podobny do blok poleceń. Ale ten może zapisać strukturę, którą wybudujesz w świecie, na przykład dom, i go zapisać. Następnie możliwe jest wielokrotne umieszczenie go w świecie. Więc po prostu jest to zapisywanie szablonów i kopiowanie ich z powrotem do świata w każdej pozycji. Dobrą cechą jest to, że każdą strukturę można obracać, albo ustawić w odbiciu lustrzanym, kiedy zostnie umieszczony.
Searge o blokach struktur[1]

Blok Struktur (ang. Structure Block) – blok używany przez twórców gry do tworzenia struktur. Mogą być także wykorzystane do zapisywania i wczytywania struktur, razem z blokami pustki struktur. Od wersji 1.10 mogą go również używać gracze.

Otrzymywanie[edytuj | edytuj kod]

Bloki struktur i pustki struktur są możliwe do zdobycia za pomocą komendy /setblock lub /give. Bloki struktur po postawieniu są niezniszczalne w trybie przetrwania i mają taką samą odporność na eksplozję co skała macierzysta.

Zastosowanie[edytuj | edytuj kod]

Po postawieniu, użyj bloku struktur do otworzenia jego interfejsu. Otworzy się on tylko, kiedy gracz jest w trybie kreatywnym i ma odpowiednie zezwolenia. Kiedy struktura zostanie nazwana, jej nazwa będzie wyświetlana nad blokiem struktur, kiedy gracz na spojrzy na niego centralnie, poprzedzona trybem bloku (np. "Save:Dom").

Zanim zostanie umieszczony, blok struktur używa "pustej" tekstury w ekwipunku, tekstury, która obecnie nie jest używana na postawionym bloku.

Tłok nie może poruszyć bloku struktur, ale może poruszyć pustkę struktur.

Struktury zapisane tylko w pamięci mają pierwszeństwo nad strukturami o tej samej nazwie, zapisanymi na dysku. Aby usunąć strukturę z aktywnej pamięci, gracz musi wyjść i ponownie wczytać aktualną grę.

Przełączanie pomiędzy trybami zachowuje ustawienia bloku struktur tam, gdzie to możliwe.

Zapisywanie[edytuj | edytuj kod]

Tryb Zapisywania [S] pozwala graczowi uwydatnić strukturę w świecie i zapisać ją w pliku.

Nazwa Struktury[edytuj | edytuj kod]

Nazwa struktury może być wpisana w to okno tekstowe. Wielkimi literami.

Pozycja Względna[edytuj | edytuj kod]

Wpisz wartości X, Y oraz Z dla struktury tutaj, opierając się na pozycji bloku struktur. Ustawia pochodzenie konturu struktury.

Maksymalny dozwolony dystans od bloku struktur to 32 bloki w każdym kierunku.

Pokaż niewidzialne bloki[edytuj | edytuj kod]

Wyświetla powietrze i bloki pustki struktur jako małe pokolorowane sześciany. Czerwone sześciany oznaczają pustki struktur, a niebieskie powietrze. Domyślnie wyłączone.

Rozmiar Struktury[edytuj | edytuj kod]

Wpisz wartości X, Y oraz Z, aby ustawić odległość od koordynatów Pozycji Względnej. To ustawia przeciwny róg struktury i określa jej rozmiar. Maksymalny rozmiar struktury to 32x32x32.

Jeśli się uda, generuje biały kontur otaczający strukturę.

Wykryj rozmiar i pozycję struktury[edytuj | edytuj kod]

Automatycznie oblicza rozmiar i pozycję struktury używając bloku rogowego umieszczonego na przeciwnym rogu struktury.

Nazwa struktury w bloku zapisującym MUSI pasować do nazwy w bloku rogowym, w przeciwnym wypadku obliczenie rozmiaru nie powiedzie się.

Uwzględnienie bytów[edytuj | edytuj kod]

Podczas zapisywania struktury, zapisuje także wszystkie byty znajdujące się wewnątrz struktury.

Zapisz[edytuj | edytuj kod]

Kiedy wszystkie koordynaty i nazwa struktury zostały wpisane, wciśnij ten przycisk, aby zapisać strukturę w pliku w minecraft/saves/(NazwaŚwiata)/structures.

Ten proces może być także zautomatyzowany używając czerwonego proszku, ale zapisy wykonane w ten sposób są zapisywane tylko w pamięci, nie na dysku.

Wczytywanie[edytuj | edytuj kod]

Tryb Wczytywania [L] pozwala graczowi na wczytywanie i obracanie zapisanych plików struktur.

Nazwa Struktury[edytuj | edytuj kod]

Nazwa pliku struktury, który ma zostać wczytany.

Nazwa jest wielkimi literami; musi dokładnie pasować do nazwy zapisanej struktury.

To może być plik znaleziony w folderze structures w minecraft.jar. Aby wczytać z folderu, wystarczy wpisać NazwaFolderu/structures

Pozycja Względna[edytuj | edytuj kod]

Koordynaty X, Y oraz Z rogu, w którym ma wygenerować się struktura, oparta o pozycję bloku struktur, tak długo jak koordynaty są w zakresie - 42 do 42

Pokaż okno wiązania[edytuj | edytuj kod]

Uwydatnia kontur struktury; domyślnie włączone.

Integralność i Ziarno Struktury[edytuj | edytuj kod]

Usuwa losowe bloki, które komponują strukturę, oparte na ziarnie określonym przez użytkownika.

Niższe wartości integralności sprawią, że więcej bloków zostanie usuniętych. Wartość integralności musi być pomiędzy 0.0 i 1.0.

Uwzględnienie bytów[edytuj | edytuj kod]

Uwzględnij wszystkie zapisane byty zapisane w pliku struktury, podczas wczytywania struktury. Domyślnie wyłączone.

Obrócenie (0, 90, 180, 270)[edytuj | edytuj kod]

Ustawia obrócenie struktury o 0° (bez obrócenia), 90° zgodnie z ruchem wskazówek zegara, 180° zgodnie z ruchem wskazówek zegara oraz 270° zgodnie z ruchem wskazówek zegara (lub 90° zgodnie z ruchem przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).

Lustro (|, <>, ^v)[edytuj | edytuj kod]

Ustawia odbicie lustrzane struktura na nic (|), lewo na prawo (<>), czy przód na tył (^v).

Wczytaj[edytuj | edytuj kod]

Wciśnij ten przycisk raz, aby przygotować podgląd konturu struktury. Kiedy będziesz usatysfakcjonowany pozycją, wciśnij jeszcze raz, aby wygenerować strukturę.

Ten proces może być także zautomatyzowany z wykorzystaniem czerwonego proszku.

Róg[edytuj | edytuj kod]

Tryb Rogowy [C] pozwala na łatwiejsze i automatyczne obliczenie rozmiaru podczas zapisywania, albo wczytywania struktur.

Aby go użyć, umieść go na przeciwnym rogu zapisującego bloku struktur, albo drugiego rogowego bloku struktur. Wtedy, używając bloku zapisującego, wciśnij "wykryj".

Jeśli się powiedzie, pojawi się biały kontur.

Nazwa Struktury[edytuj | edytuj kod]

Nazwa struktury, której trzeba obliczyć rozmiar i pozycję.

Nazwa jest wielkimi literami; musi dokładnie pasować do nazwy zapewnionej przez komplementarny zapis albo rogowy bok struktur.

Dane[edytuj | edytuj kod]

Tryb Danych [D] może być użyty podczas naturalnej generacji. Zaznaczają lokalizację, aby uruchomić funkcję określoną przez nośnik metadanych, którym może być wykorzystywany tylko do istotnych struktur. Potem blok struktur zostaje usunięty. Ten tryb jest domyślnym trybem, kiedy blok struktur został postawiony po raz pierwszy.

Nazwa Zwykłego Działu Danych[edytuj | edytuj kod]

Nazwa funkcji do uruchomienia.

Igloo[edytuj | edytuj kod]

"chest" - ustawia tablicę łupów dla skrzyni pod blokiem struktur na "chests/igloo_chest" i ustawia ziarno tablicy łupów zależnie od ziarna świata.

Miasto Endu[edytuj | edytuj kod]

"Chest" - Ustawia tablicę łupów dla skrzyni pod blokiem struktur na "chests/end_city_treasure" i ustawia ziarno tablicy łupów zależnie od ziarna świata.

"Sentry" - Tworzy shulkera w lokalizacji bloku struktur.

"Elytra" - Tworzy byt ramka na przedmiot z przedmiotem elytra wewnątrz niej w lokalizacji bloku struktur.

Leśny dwór[edytuj | edytuj kod]

"ChestSouth" - Ustawia tablicę łupów dla skrzyni, która zastąpi blok struktur na "chests/woodland_mansion" i ustawia ziarno tablicy łupów zależnie od ziarna świata.

"ChestNorth" - Ustawia tablicę łupów dla skrzyni, która zastąpi blok struktur na "chests/woodland_mansion" i ustawia ziarno tablicy łupów zależnie od ziarna świata.

"ChestEast" - Ustawia tablicę łupów dla skrzyni, która zastąpi blok struktur na "chests/woodland_mansion" i ustawia ziarno tablicy łupów zależnie od ziarna świata.

"ChestWest" - Ustawia tablicę łupów dla skrzyni, która zastąpi blok struktur na "chests/woodland_mansion" i ustawia ziarno tablicy łupów zależnie od ziarna świata.

"Mage" - Tworzy przywoływacza w lokalizacji bloku struktur.

"Warrior" - Tworzy obrońcę w lokalizacji bloku struktur.

Pustka struktur[edytuj | edytuj kod]

Pustki struktur można postawić jako część struktury i są ignorowane kiedy plik struktur jest zapisywany.

To sprawia, że bloki w lokalizacji, w której struktura jest postawiona, są zarządzane i nie nadpisane. Na przykład, jeśli zapiszesz strukturę wysoką na 2 bloki z powietrzem na szczycie oraz pustką struktur na dole i wczytasz w ją w przestrzeni z kamienia wysokiej na 2 bloki, bloki na górze staną się powietrzem, ale dół pozostanie kamieniem.

Bloki pustki struktur nie mają okna kolizyjnego, lecz mają małe okno uderzeniowe. Dodatkowo są niewidzialne, lecz są wyświetlane jako czerwone sześciany kiedy opcja "Pokaż niewidzialne bloki" będzie włączona w trybie Zapisywania.

Bloki mogą zastąpić pustki struktur, tak jak to robią w przypadku warstw śniegu czy trawy.

Wartości danych[edytuj | edytuj kod]

Blok struktur ma nazwę ID minecraft:structure_blockoraz numer ID 255. Zawiera także dodatkowe dane polowe, które określają, który wariant został użyty.

Pustka struktur ma nazwę ID minecraft:structure_voidoraz numer ID 217. Nie ma dodatkowych danych.

Dane bytu[edytuj | edytuj kod]

Ta wartość jest używana jedynie przez Nbtsheet.png carriedData endermana, Nbtsheet.png DisplayTile wagoniku oraz Nbtsheet.png Data spadającego bloku (np. Piasek, ale tylko kiedy spoczywa), aby wyświetlić blok w danym trybie i nawet wtedy enderman jedynie ustawi blok w trybie Danych.

Dla wartości używanych przez bloki, odnieś się do działu NBT Nbtsheet.png mode w sekcji Blokowe byty poniżej.

DV Opis
0 Zapisywanie
1 Wczytywanie
2 Rogowy
3 Danych

Blokowe byty[edytuj | edytuj kod]

Blok struktur ma także powiązany ze sobą byt blokowy. Jego ID to structure_block.

Dane blokowych bytów:

Etykiety częste dla wszystkich blokowych bytów

 • name: Nazwa struktury.
 • author: Autor struktury; ustawione tylko na "?" dla normalnych struktur
 • metadata: Wybrane dane dla struktury
 • posX: Pozycja X struktury
 • posY: Pozycja Y struktury
 • posZ: Pozycja Z struktury
 • sizeX: Rozmiar X struktury, jej długość
 • sizeY: Rozmiar Y struktury, jej wysokość
 • sizeZ: Rozmiar Z struktury, jej głębokość
 • rotation: Obrót struktury, jeden z "NONE", CLOCKWISE_90", "CLOCKWISE_180", albo "COUNTERCLOCKWISE_90"
 • mirror: Jak struktura jest ustawiona w odbiciu lustrzanym, jeden z "NONE", "LEFT_RIGHT", albo "FRONT_BACK"
 • mode: Aktualny tryb tego bloku struktur, jeden z "SAVE", "LOAD", "CORNER", albo "DATA"
 • ignoreEntities: 1 albo 0 (true/false): Czy byty powinny być ignorowane w strukturze

Stan bloków[edytuj | edytuj kod]

Nazwa Wartość Opis
Nbtsheet.png mode save Zapisujący Blok Struktur
load Wczytujący Blok Struktur
corner Rogowy Blok Struktur
data Blok Struktur Danych

Historia[edytuj | edytuj kod]

Pełna wersja
18 marca 2015Searge opublikował pierwszy zrzut ekranu przedstawiający blok struktur.
8 kwietnia 2015Searge opublikował kolejny zrzut ekranu przedstawiający blok struktur.
Później spytał graczy czy chcieliby w grze niepozyskiwalny blok, którego efekty byłyby „widzialne i ekscytujące”.[2]
14 kwietnia 2015Searge opublikował zrzut ekranu z widocznym blokiem struktur w pasku szybkiego wyboru.
Jasne kulki zasłaniały tajemniczą, latającą strukturę, co potwierdził Searge w późniejszym tweecie.[3]
24 czerwca 2015Searge ujawnił, że blok struktur będzie technicznym blokiem, który będzie służył do generacji świata.
5 lipca 2015Zastosowanie bloku zostało przedstawione na MineConie 2015.
1.915w31aOld Structure Block C.pngOld Structure Block D.pngOld Structure Block L.pngOld Structure Block S.pngDodano blok struktur. Jest możliwy do zdobycia tylko poprzez komendę /setblock oraz emituje światło.
3 maja 2016Jeb opublikował zrzut ekranu, z nowymi teksturami bloku tekstur.
Chciał, żeby były „tajemnicze”.[4]
13 maja 2016ProfMobius opublikował zrzut ekranu z blokiem struktur w akcji, generujący skamielinę z bloku kwarcu.
1.1016w20aBlok Struktur Corner.pngBlok Struktur Data.pngBlok Struktur Load.pngBlok Struktur Save.pngBlok struktur może być używany przez graczy. Posiada 4 różne tekstury w zależności od stanu działania.
Dodano pustkę strukturalną (Pustka Strukturalna.png). Jest ona używana do zaznaczania pustej przestrzeni w tworzonej strukturze. Zastąpiła barierę, której twórcy map początkowo używali do tych samych celów.
16w21aBloki struktur nie emitują światła.
Dodano nową funkcję do trybu ładowania - Integralność i ziarno struktury.
1.1116w32aZmieniono ID bloku struktur ze Structure na structure_block
Pocket Edition
1.0build 1Dodano funkcjonalne bloki struktur, które nie mają swojego ID, przez co nie można ich zdobyć w grze.
Bedrock Edition
1.2build 1Dodano ID dla bloku struktur, więc można je pozyskać za pomocą komend /give i /setblock.
Dodano nowy, ekskluzywny dla Windows 10 Edition, tryb eksportu 3D.

Galeria[edytuj | edytuj kod]