Chcesz pomóc, ale nie wiesz, od czego zacząć? Sprawdź listę artykułów do rozszerzenia lub zilustrowania czy potrzebnych zmian.

Dostosowany

Z Minecraft Wiki Polska
Skocz do: nawigacja, szukaj
Grid Pajęczyna.png
Informacje zawarte w tym artykule opisują element niedostępny lub przestarzały.
Ten element został usunięty z gry lub nigdy nie został dodany.


Dostosowany to tryb świata, który zastępuje normalny świat, posługując się do tego specjalnie wybranymi ustawieniami.

Może on pomóc graczom dopasować świat do własnych upodobań. Zmienić możne niemal wszystko: od wysokości morza, przez rzadkość biomów, aż po częstotliwość pojawiania się rud. Niektóre ustawienia mogą owocować generowaniem się struktur pod ziemią lub w powietrzu.

Szablony[edytuj | edytuj kod]

W grze zostały przygotowane specjalne szablony, które automatycznie nadają światu wybrany wygląd.

Ikona Szablon Kod szablonu Opis
Worldwater.png Wodny świat
{"coordinateScale":684.412,"heightScale":684.412,"lowerLimitScale":512.0,"upperLimitScale":512.0,"depthNoiseScaleX":200.0,"depthNoiseScaleZ":200.0,"depthNoiseScaleExponent":0.5,"mainNoiseScaleX":5000.0,"mainNoiseScaleY":1000.0,"mainNoiseScaleZ":5000.0,"baseSize":8.5,"stretchY":8.0,"biomeDepthWeight":2.0,"biomeDepthOffset":0.5,"biomeScaleWeight":2.0,"biomeScaleOffset":0.375,"seaLevel":255,"useCaves":true,"useDungeons":true,"dungeonChance":8,"useStrongholds":true,"useVillages":true,"useMineShafts":true,"useTemples":true,"useRavines":true,"useWaterLakes":true,"waterLakeChance":4,"useLavaLakes":true,"lavaLakeChance":80,"useLavaOceans":false,"fixedBiome":-1,"biomeSize":4,"riverSize":4,"dirtSize":33,"dirtCount":10,"dirtMinHeight":0,"dirtMaxHeight":256,"gravelSize":33,"gravelCount":8,"gravelMinHeight":0,"gravelMaxHeight":256,"graniteSize":33,"graniteCount":10,"graniteMinHeight":0,"graniteMaxHeight":80,"dioriteSize":33,"dioriteCount":10,"dioriteMinHeight":0,"dioriteMaxHeight":80,"andesiteSize":33,"andesiteCount":10,"andesiteMinHeight":0,"andesiteMaxHeight":80,"coalSize":17,"coalCount":20,"coalMinHeight":0,"coalMaxHeight":128,"ironSize":9,"ironCount":20,"ironMinHeight":0,"ironMaxHeight":64,"goldSize":9,"goldCount":2,"goldMinHeight":0,"goldMaxHeight":32,"redstoneSize":8,"redstoneCount":8,"redstoneMinHeight":0,"redstoneMaxHeight":16,"diamondSize":8,"diamondCount":1,"diamondMinHeight":0,"diamondMaxHeight":16,"lapisSize":7,"lapisCount":1,"lapisCenterHeight":16,"lapisSpread":16}
Świat całkowicie pogrążony w wielkim oceanie.
Isles.png Kraina wysp

{"coordinateScale":3000.0,"heightScale":6000.0,"lowerLimitScale":512.0,"upperLimitScale":250.0,"depthNoiseScaleX":200.0,"depthNoiseScaleZ":200.0,"depthNoiseScaleExponent":0.5,"mainNoiseScaleX":80.0,"mainNoiseScaleY":160.0,"mainNoiseScaleZ":80.0,"baseSize":8.5,"stretchY":10.0,"biomeDepthWeight":1.0,"biomeDepthOffset":0.0,"biomeScaleWeight":1.0,"biomeScaleOffset":0.0,"seaLevel":63,"useCaves":true,"useDungeons":true,"dungeonChance":8,"useStrongholds":true,"useVillages":true,"useMineShafts":true,"useTemples":true,"useRavines":true,"useWaterLakes":true,"waterLakeChance":4,"useLavaLakes":true,"lavaLakeChance":80,"useLavaOceans":false,"fixedBiome":-1,"biomeSize":4,"riverSize":4,"dirtSize":33,"dirtCount":10,"dirtMinHeight":0,"dirtMaxHeight":256,"gravelSize":33,"gravelCount":8,"gravelMinHeight":0,"gravelMaxHeight":256,"graniteSize":33,"graniteCount":10,"graniteMinHeight":0,"graniteMaxHeight":80,"dioriteSize":33,"dioriteCount":10,"dioriteMinHeight":0,"dioriteMaxHeight":80,"andesiteSize":33,"andesiteCount":10,"andesiteMinHeight":0,"andesiteMaxHeight":80,"coalSize":17,"coalCount":20,"coalMinHeight":0,"coalMaxHeight":128,"ironSize":9,"ironCount":20,"ironMinHeight":0,"ironMaxHeight":64,"goldSize":9,"goldCount":2,"goldMinHeight":0,"goldMaxHeight":32,"redstoneSize":8,"redstoneCount":8,"redstoneMinHeight":0,"redstoneMaxHeight":16,"diamondSize":8,"diamondCount":1,"diamondMinHeight":0,"diamondMaxHeight":16,"lapisSize":7,"lapisCount":1,"lapisCenterHeight":16,"lapisSpread":16}

Świat pełen latających wysp.
Delight.png Rozkosz grotołaza

{"coordinateScale":684.412,"heightScale":684.412,"lowerLimitScale":512.0,"upperLimitScale":512.0,"depthNoiseScaleX":200.0,"depthNoiseScaleZ":200.0,"depthNoiseScaleExponent":0.5,"mainNoiseScaleX":5000.0,"mainNoiseScaleY":1000.0,"mainNoiseScaleZ":5000.0,"baseSize":8.5,"stretchY":5.0,"biomeDepthWeight":2.0,"biomeDepthOffset":1.0,"biomeScaleWeight":4.0,"biomeScaleOffset":1.0,"seaLevel":63,"useCaves":true,"useDungeons":true,"dungeonChance":8,"useStrongholds":true,"useVillages":true,"useMineShafts":true,"useTemples":true,"useRavines":true,"useWaterLakes":true,"waterLakeChance":4,"useLavaLakes":true,"lavaLakeChance":80,"useLavaOceans":false,"fixedBiome":-1,"biomeSize":4,"riverSize":4,"dirtSize":33,"dirtCount":10,"dirtMinHeight":0,"dirtMaxHeight":256,"gravelSize":33,"gravelCount":8,"gravelMinHeight":0,"gravelMaxHeight":256,"graniteSize":33,"graniteCount":10,"graniteMinHeight":0,"graniteMaxHeight":80,"dioriteSize":33,"dioriteCount":10,"dioriteMinHeight":0,"dioriteMaxHeight":80,"andesiteSize":33,"andesiteCount":10,"andesiteMinHeight":0,"andesiteMaxHeight":80,"coalSize":17,"coalCount":20,"coalMinHeight":0,"coalMaxHeight":128,"ironSize":9,"ironCount":20,"ironMinHeight":0,"ironMaxHeight":64,"goldSize":9,"goldCount":2,"goldMinHeight":0,"goldMaxHeight":32,"redstoneSize":8,"redstoneCount":8,"redstoneMinHeight":0,"redstoneMaxHeight":16,"diamondSize":8,"diamondCount":1,"diamondMinHeight":0,"diamondMaxHeight":16,"lapisSize":7,"lapisCount":1,"lapisCenterHeight":16,"lapisSpread":16}

Ciemny świat pełen jaskiń.
Madness.png Górskie szaleństwo

{"coordinateScale":738.41864,"heightScale":157.69133,"lowerLimitScale":1254.1643,"upperLimitScale":801.4267,"depthNoiseScaleX":374.93652,"depthNoiseScaleZ":288.65228,"depthNoiseScaleExponent":1.2092624,"mainNoiseScaleX":1355.9908,"mainNoiseScaleY":745.5343,"mainNoiseScaleZ":1183.464,"baseSize":1.8758626,"stretchY":1.7137525,"biomeDepthWeight":1.7553768,"biomeDepthOffset":3.4701107,"biomeScaleWeight":1.0,"biomeScaleOffset":2.535211,"seaLevel":63,"useCaves":true,"useDungeons":true,"dungeonChance":8,"useStrongholds":true,"useVillages":true,"useMineShafts":true,"useTemples":true,"useRavines":true,"useWaterLakes":true,"waterLakeChance":4,"useLavaLakes":true,"lavaLakeChance":80,"useLavaOceans":false,"fixedBiome":-1,"biomeSize":4,"riverSize":4,"dirtSize":33,"dirtCount":10,"dirtMinHeight":0,"dirtMaxHeight":256,"gravelSize":33,"gravelCount":8,"gravelMinHeight":0,"gravelMaxHeight":256,"graniteSize":33,"graniteCount":10,"graniteMinHeight":0,"graniteMaxHeight":80,"dioriteSize":33,"dioriteCount":10,"dioriteMinHeight":0,"dioriteMaxHeight":80,"andesiteSize":33,"andesiteCount":10,"andesiteMinHeight":0,"andesiteMaxHeight":80,"coalSize":17,"coalCount":20,"coalMinHeight":0,"coalMaxHeight":128,"ironSize":9,"ironCount":20,"ironMinHeight":0,"ironMaxHeight":64,"goldSize":9,"goldCount":2,"goldMinHeight":0,"goldMaxHeight":32,"redstoneSize":8,"redstoneCount":8,"redstoneMinHeight":0,"redstoneMaxHeight":16,"diamondSize":8,"diamondCount":1,"diamondMinHeight":0,"diamondMaxHeight":16,"lapisSize":7,"lapisCount":1,"lapisCenterHeight":16,"lapisSpread":16}

Świat pełen wielkich gór, klifów i dużych jaskiń.
Drought.png Susza

{"coordinateScale":684.412,"heightScale":684.412,"lowerLimitScale":512.0,"upperLimitScale":512.0,"depthNoiseScaleX":200.0,"depthNoiseScaleZ":200.0,"depthNoiseScaleExponent":0.5,"mainNoiseScaleX":1000.0,"mainNoiseScaleY":3000.0,"mainNoiseScaleZ":1000.0,"baseSize":8.5,"stretchY":10.0,"biomeDepthWeight":1.0,"biomeDepthOffset":0.0,"biomeScaleWeight":1.0,"biomeScaleOffset":0.0,"seaLevel":20,"useCaves":true,"useDungeons":true,"dungeonChance":8,"useStrongholds":true,"useVillages":true,"useMineShafts":true,"useTemples":true,"useRavines":true,"useWaterLakes":true,"waterLakeChance":4,"useLavaLakes":true,"lavaLakeChance":80,"useLavaOceans":false,"fixedBiome":-1,"biomeSize":4,"riverSize":4,"dirtSize":33,"dirtCount":10,"dirtMinHeight":0,"dirtMaxHeight":256,"gravelSize":33,"gravelCount":8,"gravelMinHeight":0,"gravelMaxHeight":256,"graniteSize":33,"graniteCount":10,"graniteMinHeight":0,"graniteMaxHeight":80,"dioriteSize":33,"dioriteCount":10,"dioriteMinHeight":0,"dioriteMaxHeight":80,"andesiteSize":33,"andesiteCount":10,"andesiteMinHeight":0,"andesiteMaxHeight":80,"coalSize":17,"coalCount":20,"coalMinHeight":0,"coalMaxHeight":128,"ironSize":9,"ironCount":20,"ironMinHeight":0,"ironMaxHeight":64,"goldSize":9,"goldCount":2,"goldMinHeight":0,"goldMaxHeight":32,"redstoneSize":8,"redstoneCount":8,"redstoneMinHeight":0,"redstoneMaxHeight":16,"diamondSize":8,"diamondCount":1,"diamondMinHeight":0,"diamondMaxHeight":16,"lapisSize":7,"lapisCount":1,"lapisCenterHeight":16,"lapisSpread":16}

Świat z bardzo niskimi poziomami wody.
Chaos.png Jaskinie chaosu

{"coordinateScale":684.412,"heightScale":684.412,"lowerLimitScale":64.0,"upperLimitScale":2.0,"depthNoiseScaleX":200.0,"depthNoiseScaleZ":200.0,"depthNoiseScaleExponent":0.5,"mainNoiseScaleX":80.0,"mainNoiseScaleY":160.0,"mainNoiseScaleZ":80.0,"baseSize":8.5,"stretchY":12.0,"biomeDepthWeight":1.0,"biomeDepthOffset":0.0,"biomeScaleWeight":1.0,"biomeScaleOffset":0.0,"seaLevel":6,"useCaves":true,"useDungeons":true,"dungeonChance":8,"useStrongholds":true,"useVillages":true,"useMineShafts":true,"useTemples":true,"useRavines":true,"useWaterLakes":true,"waterLakeChance":4,"useLavaLakes":true,"lavaLakeChance":80,"useLavaOceans":false,"fixedBiome":-1,"biomeSize":4,"riverSize":4,"dirtSize":33,"dirtCount":10,"dirtMinHeight":0,"dirtMaxHeight":256,"gravelSize":33,"gravelCount":8,"gravelMinHeight":0,"gravelMaxHeight":256,"graniteSize":33,"graniteCount":10,"graniteMinHeight":0,"graniteMaxHeight":80,"dioriteSize":33,"dioriteCount":10,"dioriteMinHeight":0,"dioriteMaxHeight":80,"andesiteSize":33,"andesiteCount":10,"andesiteMinHeight":0,"andesiteMaxHeight":80,"coalSize":17,"coalCount":20,"coalMinHeight":0,"coalMaxHeight":128,"ironSize":9,"ironCount":20,"ironMinHeight":0,"ironMaxHeight":64,"goldSize":9,"goldCount":2,"goldMinHeight":0,"goldMaxHeight":32,"redstoneSize":8,"redstoneCount":8,"redstoneMinHeight":0,"redstoneMaxHeight":16,"diamondSize":8,"diamondCount":1,"diamondMinHeight":0,"diamondMaxHeight":16,"lapisSize":7,"lapisCount":1,"lapisCenterHeight":16,"lapisSpread":16}

Świat pełen ogromnych i wysokich jaskiń, przypominający podziemia świata powiększonego.
Luck.png Powodzenia

{"coordinateScale":684.412,"heightScale":684.412,"lowerLimitScale":512.0,"upperLimitScale":512.0,"depthNoiseScaleX":200.0,"depthNoiseScaleZ":200.0,"depthNoiseScaleExponent":0.5,"mainNoiseScaleX":80.0,"mainNoiseScaleY":160.0,"mainNoiseScaleZ":80.0,"baseSize":8.5,"stretchY":12.0,"biomeDepthWeight":1.0,"biomeDepthOffset":0.0,"biomeScaleWeight":1.0,"biomeScaleOffset":0.0,"seaLevel":40,"useCaves":true,"useDungeons":true,"dungeonChance":8,"useStrongholds":true,"useVillages":true,"useMineShafts":true,"useTemples":true,"useRavines":true,"useWaterLakes":true,"waterLakeChance":4,"useLavaLakes":true,"lavaLakeChance":80,"useLavaOceans":false,"fixedBiome":-1,"biomeSize":4,"riverSize":4,"dirtSize":33,"dirtCount":10,"dirtMinHeight":0,"dirtMaxHeight":256,"gravelSize":33,"gravelCount":8,"gravelMinHeight":0,"gravelMaxHeight":256,"graniteSize":33,"graniteCount":10,"graniteMinHeight":0,"graniteMaxHeight":80,"dioriteSize":33,"dioriteCount":10,"dioriteMinHeight":0,"dioriteMaxHeight":80,"andesiteSize":33,"andesiteCount":10,"andesiteMinHeight":0,"andesiteMaxHeight":80,"coalSize":17,"coalCount":20,"coalMinHeight":0,"coalMaxHeight":128,"ironSize":9,"ironCount":20,"ironMinHeight":0,"ironMaxHeight":64,"goldSize":9,"goldCount":2,"goldMinHeight":0,"goldMaxHeight":32,"redstoneSize":8,"redstoneCount":8,"redstoneMinHeight":0,"redstoneMaxHeight":16,"diamondSize":8,"diamondCount":1,"diamondMinHeight":0,"diamondMaxHeight":16,"lapisSize":7,"lapisCount":1,"lapisCenterHeight":16,"lapisSpread":16}

Świat usłany kamieniami i żwirem oraz jeziorami lawy. Rzadko występuje tam woda czy roślinność.

Dostosowanie świata[edytuj | edytuj kod]

Istnieje 18 opcji dostosowywania świata, które wpływają na rodzaj generowanej mapy, występowania surowców, struktur itp.

Podstawowe Opcje[edytuj | edytuj kod]

Nazwa Opcji Parametr Domyślnie Opis
Poziom morza 1-255 63 Ustawia na jakim poziomie ma być morze, wpływa to też na rzeki oraz jeziora.
Jaskinie Tak/Nie Tak Ustawienie czy maja generować się jaskinie
Twierdze Tak/Nie Tak Czy mają generować się twierdze.
Wioski Tak/Nie Tak Czy mają być wioski generowane.
Opuszczone kopalnie Tak/Nie Tak Czy mają być generowane opuszczone kopalnie.
Dżunglowe świątynie Tak/Nie Tak Czy mają się generować dżunglowe świątynie.
Podwodne świątynie Tak/Nie Tak Czy mają się generować podwodne świątynie.
Wąwozy Tak/Nie Tak Czy mają się generować wąwozy.
Lochy Tak/Nie Tak Czy mają się generować lochy.
Ilość lochów 1-100 7 Ile ma się generować lochów (na chunk).
Jeziora Tak/Nie Tak Czy mają się generować jeziora.
Rzadkość generacji jezior wodnych 1-100 4 Rzadkość generowania się jezior wody.
Jeziora Lawy Tak/Nie Tak Czy mają się generować jeziora lawy.
Rzadkość generacji jezior lawy. 10-100 80 Rzadkość generowania się jezior lawy
Oceany lawy Tak/Nie Nie Czy mają się generować oceany lawy.
Biomy Wszystkie, Ocean, Równiny,
Pustynia, Ekstremalne Wzgórza,
Las, Tajga, Bagna,
Rzeka, Zamarznięty ocean,
Zamarznięta rzeka, Tundra,
Góry tundry, Grzybowa wyspa,
Brzeg grzybowej wyspy, Plaża,
Pustynne wzgórza,
Leśne wzgórza,
Wzgórza tajgi,
Skraj ekstremalnych wzgórz,
Dżungla, Wzgórza dżungli,
Skraj dżungli, Głęboki ocean,
Kamienna plaża,
Zamarznięta plaża, Las brzozowy,
Wzgórza lasu brzozowego,
Puszcza, Zimna tajga,
Wzgórza zimnej tajgi,
Mega tajga, 
Wzgórza mega tajgi,
Ekstremalne wzgórza+, Sawanna,
Płaskowyż sawanny, Mesa,
Zalesiony płaskowyż mesy,
Płaskowyż mesy
Wszystkie Jakie biomy ma generować, można wybrać jeden lub wszystkie.
Wielkość biomu 1-8 4 Określa wielkość biomów.
Wielkość rzek 1-5 4 Określa wielkośc rzek.

Ciekawostki[edytuj | edytuj kod]

 • Ten kod może zostać użyty do uzyskania świata podobnego do powiększonego: {"coordinateScale":684.412,"heightScale":684.412,"lowerLimitScale":512.0,"upperLimitScale":512.0,"depthNoiseScaleX":200.0,"depthNoiseScaleZ":200.0,"depthNoiseScaleExponent":0.5,"mainNoiseScaleX":80.0,"mainNoiseScaleY":160.0,"mainNoiseScaleZ":80.0,"baseSize":8.5,"stretchY":12.0,"biomeDepthWeight":2.0,"biomeDepthOffset":1.0,"biomeScaleWeight":4.0,"biomeScaleOffset":1.0,"seaLevel":63,"useCaves":true,"useDungeons":true,"dungeonChance":8,"useStrongholds":true,"useVillages":true,"useMineShafts":true,"useTemples":true,"useRavines":true,"useWaterLakes":true,"waterLakeChance":4,"useLavaLakes":true,"lavaLakeChance":80,"useLavaOceans":false,"fixedBiome":-1,"biomeSize":4,"riverSize":4,"dirtSize":33,"dirtCount":10,"dirtMinHeight":0,"dirtMaxHeight":256,"gravelSize":33,"gravelCount":8,"gravelMinHeight":0,"gravelMaxHeight":256,"graniteSize":33,"graniteCount":10,"graniteMinHeight":0,"graniteMaxHeight":80,"dioriteSize":33,"dioriteCount":10,"dioriteMinHeight":0,"dioriteMaxHeight":80,"andesiteSize":33,"andesiteCount":10,"andesiteMinHeight":0,"andesiteMaxHeight":80,"coalSize":17,"coalCount":20,"coalMinHeight":0,"coalMaxHeight":128,"ironSize":9,"ironCount":20,"ironMinHeight":0,"ironMaxHeight":64,"goldSize":9,"goldCount":2,"goldMinHeight":0,"goldMaxHeight":32,"redstoneSize":8,"redstoneCount":8,"redstoneMinHeight":0,"redstoneMaxHeight":16,"diamondSize":8,"diamondCount":1,"diamondMinHeight":0,"diamondMaxHeight":16,"la ize":7,"lapisCount":1,"lapisCenterHeight":16,"lapisSpread":16}
 • Po ustawieniu wszystkich rud na maksymalny poziom i zmniejszeniu występowania skał czy ziemi do zera, niemal każdy blok będzie blokiem rudy.

Historia[edytuj | edytuj kod]

Pełna wersja
1.9Dodano dostosowany tryb świata.
Ziemia bez trawy, żwir oraz kamień nie generują się już niezależnie od poziomu morza.
1.1318w06aUsunięto dostosowany tryb świata.
15 maja 2018Planowana jest rozbudowa i przywrócenie dostosowanego trybu świata do Minecrafta.[1][2][3]

Galeria[edytuj | edytuj kod]

Przypisy

 1. "Customized worlds will be returning. I can't speak for the extra options you mentioned though." – u/AlmightyZing
  http://www.reddit.com/r/Minecraft/comments/8jlzw4/minecraft_snapshot_18w20a/dz0rdqd?context=1
 2. "Would you really not consider holding off 1.13 until customised worlds are finished? Seems pretty crazy to set a precedent for the chance of losing features for several updates.
  We came so close to having access to customising structures in world gen this update too, a shame that hasn't made the cut" – u/DaUltraMarine
  http://www.reddit.com/r/Minecraft/comments/8jlzw4/minecraft_snapshot_18w20a/dz0rdqd?context=1
 3. "No customization until after 1.13, or the other things?" – u/Kobbett
  http://www.reddit.com/r/Minecraft/comments/8jlzw4/minecraft_snapshot_18w20a/dz0rdqd?context=1