Chcesz pomóc, ale nie wiesz, od czego zacząć? Sprawdź listę artykułów do rozszerzenia lub zilustrowania czy potrzebnych zmian.

Minecraft Wiki Polska:Kanał IRC/Bot/Tłumaczenie

Z Minecraft Wiki Polska
Skocz do: nawigacja, szukaj
Grid Żelazna łopata.png
Artykuł w budowie!
Trwa budowa strony Kanał IRC/Bot/Tłumaczenie. Jej autor prosi, abyś w miarę możliwości pomógł mu przy jej tworzeniu.


IRC.png
Ta strona dotyczy kanału IRC.
Informacje tutaj zamieszczone nie tyczą się bezpośrednio projektu Minecraft Wiki Polska a kanału IRC wiki.

Kanał #mcwikipl jest również wykorzystywany do tłumaczenia artykułów oraz szablonów na Minecraft Wiki Polska! Proces tłumaczenia odbywa się za pomocą komendy !t. Jest on manualny oraz zarządzany przez administratora Piotrex43. Opis tej komendy został umieszczony na oddzielnej stronie ze względu na obszerną obsługę oraz wyjaśnienie działania tłumaczenia.

Ogólne informacje[edytuj kod]

Tłumaczyć mogą jedynie użytkownicy do tego uprawnieni. Uprawnienie do tłumaczenia mogę przyznawać redaktorzy oraz administratorzy kanału #mcwikipl. WAŻNE: Na chwilę obecną, tłumaczenia mogą nie zostać zapisane. Jest to uzależnione od aktywności administratora Piotrex43.

Gdy tłumaczenie zostaje włączone, pokazuje się wiadomość w formacie

[T0] Armor

"T" - oznacza po prostu że wiadomość jest związana z funkcją tłumaczenia, "0" jest numerem identyfikacyjnym aktualnej frazy (z każdą frazą numer jest inny), można go użyć w argumencie "idź". Jest on swojego rodzaju wyznacznikiem postępu tłumaczeń. Cała fraza po kwadratowym nawiasie zamykającym jest frazą do przetłumaczenia.

Aby brać udział w tłumaczeniu fraz, należy posiadać uprawnienie tłumaczącego. Aby dodać użytkownika do listy tłumaczących, należy użyć komendy z argumentami tłumacz dodaj [nazwa użytkownika]. Mogą to zrobić jedynie redaktorzy oraz administratorzy pokoju.

Argumenty komendy oraz ich wyjaśnienia[edytuj kod]

Komendą przeznaczoną do tłumaczenia jest !t i wszystkie podane niżej argumenty odnoszą się do niej.

Komenda Opis Wymagane uprawnienie
!tstart argument start wznawia/uruchamia proces tłumaczenia na kanale. Przy pierwszym włączeniu powoduje pobranie listy nowych tłumaczeń, przy wznowieniu procesu tłumaczenia drukuje ostatnio nieprzetłumaczoną frazę, przy aktywnym tłumaczeniu na kanale, po użyciu tego argumentu zostanie pokazana obecnie tłumaczona fraza Tłumaczący
!tstop zatrzymuje proces tłumaczenia na obecnym kanale. Proces ten jest wstrzymany do ponownego użycia argumenty start
Tłumaczący
!tpopraw w przypadku pomyłki w ostatnim tłumaczeniu ten argument powraca do poprzedniego tłumaczenia i pozwala je ponownie przetłumaczyć Tłumaczący
!tpomiń pomija obecne tłumaczenie, pominięte tłumaczenia będą pojawiały się po przetłumaczeniu wszystkich pozostałych Tłumaczący
!treset pozwala na pobranie na nowo tłumaczeń oraz rozpoczęcie od nowa Administrator
!tidź pozwala na przejście do tłumaczenia z podanym numerem Tłumaczący
!tpołącz łączy się z klientem odbierającym przetłumaczone frazy Administrator
!ttłumacz zwraca listę użytkowników uprawnionych do tłumaczenia (posiadających uprawnienie "Tłumaczący") Niepotrzebne
!ttłumacz dodaj [nazwa użytkownika]/code> dodaje podanego użytkownika do listy uprawnionych tłumaczy Redaktor
!ttłumacz usuń [nazwa użytkownika] usuwa podanego użytkownika z listy uprawnionych tłumaczy Redaktor
!tkontekst pokazuje nazwę oraz link aktualnie tłumaczonej strony Niepotrzebne
!t(cokolwiek) wszystko inne, co nie pasuje do wcześniej podanych argumentów, jest traktowane jako przetłumaczona fraza do ostatnio pokazanej angielskiej frazy Tłumaczący