Chcesz pomóc, ale nie wiesz, od czego zacząć? Sprawdź listę artykułów do rozszerzenia lub zilustrowania czy potrzebnych zmian.

Użytkownik:Frisk/brudnopis

Z Minecraft Wiki Polska
Skocz do: nawigacja, szukaj
Grid Żelazna łopata.png
Artykuł w budowie!
Trwa budowa strony Frisk/brudnopis. Jej autor prosi, abyś w miarę możliwości pomógł mu przy jej tworzeniu.en:Commands Komendy mogą być używane przez graczy, operatorów i bloki poleceń w trybie wieloosobowym oraz w trybie jednego gracza (gdy użytkownik ma włączone używanie kodów). Niektóre komendy są dostępne w trybie jednego gracza nawet gdy używanie kodów nie jest włączone. Komendy mogą być wprowadzone z klienta gry lub konsoli serwera.

Komendy wprowadzane z klienta gry muszą być poprzedzone ukośnikiem (przykład: /kill). Wpisuje się je w oknie rozmów, które jest dostępne po naciśnięciu T lub bezpośrednio używając ukośnika (/).

Komendy wykonywane przez konsolę nie są poprzedzone ukośnikiem. Komendy w bloku poleceń mogą być poprzedzone ukośnikiem, ale nie jest to wymagane.

Naciśnięcie klawisza Tab ⇆ powoduje wyświetlenie możliwych dokończeń komend co ułatwia pracę administratora serwera.

Użycie[edytuj | edytuj kod]

Komendy w blokach poleceń mogą rozpoczynać się od ukośnika, ale nie jest to wymagane. Komendy w blokach poleceń mogą również wymagać dodatkowych argumentów, zazwyczaj nazwę gracza.

Większość komend jest używane tylko w następujących przypadkach:

 • W grze wieloosobowej na wszelkiego typu mini-grach, wprowadzane przez operatorów bądź bloki poleceń.
 • W innych grach wieloosobowych, wprowadzane przez gracza hostującego serwer LAN z włączonymi kodami, lub hostującego własny serwer wieloosobowy.
 • W trybie jednoosobowym, gdy kody zostały uaktywnione w menu generowania świata.

Niektóre komendy są również dostępne w trybie jednoosobowym nawet z wyłączonymi kodami .

Note: We światach wieloosobowych gdzie kody nie zostały aktywowane, możliwe jest ich tymczasowe włączenie poprzez otwarcie aktywnej gry na rozgrywkę LAN (Esc → "Open to LAN[wymagane tłumaczenie] , następnie "Zazwól na kody" oraz rozpocznij świat LAN). Nie musisz zapraszać innych graczy do swojego świata aby kody zaczęły działać. Ta metoda nie odblokuje kodów na zawsze, ale pozwoli na odblokowanie komend do czasu wyjścia ze świata, zmiany które w tym czasie dokonasz zostaną zapisane. Moźesz używać tej metody za każdym razem jak wchodzisz na świat. Warto jednak pamiętać że otworzenie świata LAN spowoduje że nie będziesz mógł spauzować gry poprzez kliknięcie przycisku "escape", oznacza to źe za kaźdym razem gdy odchodzisz od gry, powinieneś schować się w bezpiecznym miejscu. Pamiętaj że możesz wyłączyć udostępnianie LAN poprzez wyjście ze świata.

Tyldy ?-#[edytuj | edytuj kod]

Wiele komend zezwala na użycie relatywnych koordynatów, są one określane z użytem tyld (~). Numer następujący po tyldzie określa offset from something rather than a coordinate. The sign of the offset specifies whether to go in the positive or negative direction for that axis. Pojedyncza tylda jest skrótem od ~0.

Na przykład, komenda tp 0 64 0 teleportuje gracza na określone w komendzie koordynaty (0, 64, 0), podczas gdy tp ~3 ~ ~-3 teleportuje gracza o +3 bloki na osi "x" (wschód), nie zmieniając wysokości gracza, oraz -3 bloki na osi "z" (północ).

Zazwyczaj określone koordynaty mogą być mieszane z relatywnymi. Na przykład, tp ~ 64 ~ spowoduje że gracz nie zmieni swojej pozycji względem osi "x" oraz "z" ale zostanie teleportowany na wysokość 64 kratek.

Miejsce wykonania komendy relatywnej może być uzależnione od komendy. Na przykład, dla komendy /tp pozycja relatywna jest określana od miejsca gdzie przebywa byt. Other common offsets include from the position of the command's execution or from another coordinate specified by the command.

Selektory[edytuj | edytuj kod]

We większości komend gdzie musi zostać określony gracz, możliwe jest określenie jednego bądź większej ilości graczy spełniających podane kryteria bez użycia nazw graczy. W tym celu można użyć odpowiednich selektorów oraz opcjonalnie argumentów określających kryteria.

Na przykład, aby zmienić tryb gry na kreatywny wszystkich graczy w drużynie "Czerwoni" zamiast używać ich nazw można użyć następującej komendy: /gamemode creative @a[team=Czerwoni]


Selektory docelowe[edytuj | edytuj kod]

Podsumowanie wszystkich selektorów
Typ Funkcja
@p najbliższy gracz
@r przypadkowy gracz
@a wszyscy gracze
@e wszystkie byty

Selektor docelowy określa kategorię bytów jakie mają być wybrane przy wykonywaniu komendy. Istnieją cztery różne selektory docelowe:

@p
Wybiera najbliższego gracza. Jeżeli jest więcej niż jeden gracz znajdujący się najbliżej, (umieszczeni w dokładnie tej samej odległości) wybierany jest gracz który najwcześniej dołączył do serwera.
Target selector arguments may be used to reduce the set of players from which the nearest player will be selected. For example, @p[team=Red] will target the nearest player on team Red even if there are other players closer.
The c target selector argument can be used to increase the number of nearest players targeted (for example, @p[c=3] will target the three nearest players). When negative, c will reverse the order of targeting (for example, @p[c=-1] will target the farthest player).
@r
Targets a random player (or entity with the type target selector argument).
Target selector arguments may be used to reduce the set of players from which a random player will be targeted. For example, @r[team=Red] will only target a random player from team Red.
The c target selector argument can be used to increase the number of random players targeted. For example, @r[c=3] will target three random players.
When used without the type argument, @r always targets a random player. The type argument can be used to target non-player entities (for example, @r[type=Zombie] will target a random zombie, @r[type=!Player] will target a random non-player entity, @r[type=!Zombie] will target a random non-zombie, etc.).
@a
Targets all players, including dead players. No other selector will find dead players.
Target selector arguments may be used to reduce the set of players targeted. For example, @a[team=Red] will only target players on team Red.
@e
Targets all entities (including players).
Target selector arguments may be used to reduce the set of entities targeted. For example, @e[type=Cow] will only target cows.


Target selector arguments[edytuj | edytuj kod]

Summary of target selector arguments
Argument(y) Objęte kryteria
x, y, z koordynaty
r, rm promień (max, min)
m tryb gry
c count
l, lm poziom doświadczenia (max, min)
score_name maksymalny wynik
score_name_min minimalny wynik
team nazwa zespołu
name nazwa bytu
dx, dy, dz volume dimensions
rx, rxm rotacja pionowa(max, min)
ry, rym rotacja pozioma(max, min)
type typ bytu

After using a target selector, you can optionally use arguments to modify the set of targets selected. When used with @a or @e, arguments narrow down the number of targets from the full list to a specific few. When used with @p or @r, arguments narrow the number of targets down from the full list to a smaller set from which the nearest or random player is selected.

Add argument-value pairs as a comma-separated list contained within square brackets after the target selector variable:

@<variable>[<argument>=<value>,<argument>=<value>,…].

Spaces are not allowed around the brackets, equal signs, or commas, and only commas may be used to separate argument-value pairs.

Arguments are case-sensitive and unsupported arguments are silently ignored. For example, kill @e[type=Creeper,r=20] will kill all creepers in a 20-block radius, but kill @e[Type=Creeper,r=20] (the 't' in 'type' capitalized) will kill all entities (including players) in that radius because there is no longer a valid argument limiting the targets to just creepers.

If the first few arguments (up to four) are specified simply as values without identifying the arguments, they are assumed to be, in order, x, y, z, and r. Thus, the following two commands are identical:

/gamemode creative @a[x=10,y=20,z=30,r=4]
/gamemode creative @a[10,20,30,4]
Selecting targets by coordinate
[x=X,y=Y,z=Z] — Selects targets based on distance to that exact position. Combine with selecting by radius to select only targets at that specific position.
The coordinates have to be integers and must be exact - tilde notation is not available for selector argument coordinates.
Selecting targets by radius
[r=R] — Selects only targets less than R blocks from the command's execution.
[rm=RM] — Selects only targets more than RM blocks from the command's execution.
If a coordinate (above) and either or both radius/i are both defined, the radius/i will center on the coordinate rather than the postion of the command's execution. By using a very distant coordinate and a very large radius, it is possible to simulate a near-linear edge to use to specify targets.
Selecting targets by game mode
[m=M] — Selects only targets with the specified game mode. Permitted value for M are:
 • -1: all game modes
 • 0: survival mode
 • 1: creative mode
 • 2: adventure mode
 • 3: spectator mode
Selecting targets by count
[c=C] — Selects only the specified number of targets. Usually in order of distance from the command executor.
When used with @p or @r, this argument defaults to 1, so using a higher number will increase the number of nearest or random targets returned. When used with @a or @e, this argument returns only the nearest targets.
If there are multiple nearest players, caused by them being precisely the same distance away, a player is selected by the time the player most recently joined the server. For example, if equally distant, @a[c=1] will select the player who has been on the server the longest and @e[type=Creeper,c=3] will select the three oldest creepers.
When used with a negative value, the order of targets is reversed. For example, @p[c=-3] will return the three farthest targets, and, if all potential targets are equally far away, @e[c=-3] will select the last three targets created.
Selecting targets by experience level
[l=L] — Selects only targets with no more than L experience levels.
[lm=LM] – Selects only targets with no less than LM experience levels.
Selecting targets by score
[score_name=SCORE] — Selects only targets with a score in objective name of no more than SCORE.
[score_name_min=SCOREMIN] — Selects only targets with a score in objective name of no less than SCOREMIN.
For example, @a[score_points_min=30,score_points=39] will select all players with a score in objective "points" between 30 and 39 (inclusive).

Szablon:See also

Selecting targets by team
[team=TEAM] — Selects only targets on team TEAM.
[team=!TEAM] — Selects only targets not on team TEAM.
[team=] — Selects only targets not on any team.

Szablon:See also

Selecting targets by name
[name=NAME] — Selects only targets named NAME.
[name=!NAME] — Selects only targets not named NAME.
Selecting targets by volume
[dx=DX,dy=DY,dz=DZ]
Selects only targets within the volume defined as starting from the location where the command was executed and extending DX blocks in the "x" direction (i.e., east/west), DY blocks in the "y" direction (i.e., upwards/downwards), and DZ blocks in the "z" direction (i.e., north/south). If an initial coordinate is specified with the x, y, and z arguments, that will be used instead of the position of the command's execution for the lower northwestern corner (dx, dy, and dz still specify distances from that coordinate; they do not specify a separate coordinate).
It is possible to combine selection by radius and selection by volume, in which case the command will only select targets within the overlap of both regions (within certain radius/i of the volume's lower northwest corner and not outside the defined volume).
Selecting targets by vertical rotation
[rx=RX] — Selects only targets with a maximum vertical rotation of RX.
[rxm=RXM] — Selects only targets with a minimum vertical rotation of RXM.
Vertical rotation values vary from -90.0 facing straight up to 90.0 facing straight down (thus vertical rotation values increase with rotation downwards).
Selecting targets by horizontal rotation
[ry=RY] — Selects only targets with a maximum horizontal rotation of RY.
[rym=RYM] — Selects only targets with a minimum horizontal rotation of RYM.
Horizontal rotation values vary from -180.0 (facing due north), to -90.0 (facing due east), to 0.0 (facing due south), to 90.0 (facing due west), to 179.9 (just west of due north) before wrapping back to -180.0 (thus horizontal rotation values increase with rotation to the right, or clockwise viewed from above).
Selecting targets by type
[type=TYPE] — Selects only targets of the specific entity type.
[type=!TYPE] — Selects only targets not of the specific entity type.
TYPE must be an entity ID used to identify different types of entities internally (for example, Creeper for creepers, MinecartRideable for regular minecarts, PrimedTnt for primed TNT, etc.). Entity IDs are case-sensitive and invalid entity IDs will cause the command to fail.
When used with @r, can change its normal behavior of targeting only players to target other entities.Tagi danych[edytuj | edytuj kod]

Tagi NBT mogą być określone dla przedmiotów i bytów stworzonych za pomocą /give, /summon i innych komend. Tagi danych są strukturami danych. Formatem jest JSON, choć nie jest to ścisłe (lenient). Dane są wyrażone jako lista par oddzielonych przecinkami. Każda para ma format <key>:<value>. Klucz to nazwa tagu NBT i wartość to dane, które powinny być przydzielone do niego. Nazwy tagów są wrażliwe na wielkość liter, a spacje poza kluczami lub wartościami są ignorowane.

Wartości mogą mieć różne typy:

 • String jest fragmentem tekstu, może się znajdować się w cudzysłowiu. Cudzysłów musi być użyty jeśli String zawiera przecinki, nawiasy klamrowe lub kwadratowe. Aby użyć cudzysłowiu wewnątrz String, cytat jest chroniony przez odwrotny ukośnik (\"). Podczas używania komendy summon, pomijanie cytatów nie działa (z wyjątkiem cudzysłowiów) i klawisze nie mogą być cytowane (prawdopodobnie bug [1]). Powoduje to problem gdzie końcowe ukośniki nie działają (tak jak inne rzeczy, które powinny być pominięte), nawet gdy zostało to zrobione poprawnie. Powodem jest opuszczenie cudzysłowiu po ciągu znaków co powoduje nieprawidłowy obiekt JSON. Przykład:"My name is \"Steve\""
 • Number to jedna lub więcej cyfr które mogą mieć wiodący znak (+/-). Są sklasyfikowane w liczbach całkowitych, które nie mają znaku dziesiętnego, dubletach, które używają kropki (.) jako znaku dziesiętnego, i Float, które mają również f dołączone za numerem. Przykłady: liczba:-128; dublet:-1.2345; float:1.2f
 • Array (lub 'List') to wielokrotne, oddzielone przecinkami wartości wewnątrz kwadratowych nawiasów. Zawarte wartości nie muszą być tego samego typu. Przykład:[1,2,3]
 • Boolean może być true lub false, ale używanie liczb równeż działa. Podczas użyuwania liczb, wszystkie pomiędzy 0 i poniżej 1 są false, pozostałe są true. Przykład:true
 • Hash lub 'Object' mieści w sobie strukturę danych (jak wyjaśniono powyżej). Znajdują się one w kwadratowych nawiasach. Zauważ: Tag danych sam w sobie jest typem Hash. Przykład: {Health: 18, CustomName: "Friend"}
 • null zastępuje pustą wartość. Nie należy umieszczać apostrofów. Przykład:null

Data tags[edytuj | edytuj kod]

A data tag is a sequence of text which describes a data structure using attribute-value pairs. Data tags are used in commands to specify complex data for players, entities, and some blocks.

A data tag consists of zero or more attribute-value pairs separated by commas and delineated by curly brackets. Each attribute-value pair consists of an attribute name and the attribute's value, separated by a colon. Some values, however, may themselves contain attribute-value pairs, allowing a data tag to describe a hierarchical data structure.

Example: {name1:123,name2:"sometext",name3:{subname1:456,subname2:789}}

The data structures that data tags describe are the same ones used in Minecraft's save files. These data structures are described in other articles and commands expect data tags to use the same attribute names (which are case-sensitive):

Data Structure Specification Links
Obiekty Examples
Tile byty skrzynie, piece, bloki poleceń, spawnery potworów, tabliczki, itp.
Przedmioty przedmioty w ekwipunku (includes specifications for enchantments, lore, zmienione nazwy, itp.)
Byty przedmiotów przedmioty na podłożu
Moby creepery, krowy, osadnicy, itd.
Projectiles strzały, ogniste kule, rzucone mikstury miotane, itp.
Pojazdy łódki, wagoniki, itp.
Dynamic tiles uzbrojone TNT, spadające bloki
Inne byty fajerwerki, obrazy, ramki na przedmiot, kule doświadczenia itp.

The defined data structures also expect the values to be of the correct type.

Data Tags Value Types
Typ Description
Nbtsheet.png Byte An integer between -128 and 127 (inclusive).
Nbtsheet.png Short An integer between -32,768 and 32,767 (inclusive).
Nbtsheet.png Int An integer between -2,147,483,648 and 2,147,483,647 (inclusive).
Nbtsheet.png Long An integer between -9,223,372,036,854,775,808 and 9,223,372,036,854,775,807 (inclusive).
Nbtsheet.png Float
Nbtsheet.png Double
Numbers which can have a decimal portion (for example, 3.14159).
Nbtsheet.png String A sequence of text, optionally delineated with double quotes.

Double quotes must be used if the String contains commas, curly brackets, or square brackets. To include a double quote inside a String, add a backslash before the double quote.

Example: "Call me \"Ishmael\""
Nbtsheet.png List A sequence of values, separated by commas and delineated with square brackets. The values must be of the same type, which is dictated by the first value in the sequence.
Example: [3.2,64.5,129.5]
Nbtsheet.png Int Array A sequence of integers between -2,147,483,648 and 2,147,483,647 (inclusive), separated by commas and delineated with square brackets.
Nbtsheet.png Compound A sequence of attribute-value pairs, separated by commas and delineated with curly brackets.
Example: {X:3,Y:64,Z:129}

Every data tag argument is itself a Compound.

The Nbtsheet.png Byte Array type is unavailable to commands.

Some commands may require that a number's type be specified by adding a letter (B, S, L, F, D) to the end of the value. For example, 3s for a short, 3.2f for a float, etc. (This doesn't work with I for int.) The letter can be uppercase or lowercase. When no letter is used and Minecraft can't tell the type from context, it assumes double (if there's a decimal point), int (if there's no decimal point and the number is small enough to store as an int), or string (if neither is true). A square-bracketed literal is assumed to be an int array if every element that's between commas is an int; otherwise, it is assumed to be a list. An exception applies: [] is an empty list, but [,] is an empty int array.

When commands such as /testfor, /testforblock, and /clear are used to match data tags, they only check for the presence of the provided tags in the target entity/block/item. This means that the entity/block/item may have additional tags and will still match. This is true even for lists and arrays: the order of a list is not acknowledged, and as long as every requested element is in the list, it will match even if there are additional elements.

The format used for data tags is a lenient form of JSON.

Raw JSON text[edytuj | edytuj kod]

The /tellraw and /title commands use a specific lenient JSON format to specify complicated text. Similar to the NBT format notation above, concepts such as Strings, Objects (Compounds), and Lists are used to represent the various properties of the raw text.

Scores and target selectors are evaluated for a Sign when it is placed or edited and for a Written Book when it is "resolved" (opened for the first time after signing). They won't update after that, and they won't work if edited onto an existing sign with an NBT editor, or onto a book that's already marked resolved. There's no way to wrap text onto the next line of a sign or the next page of a book during evaluation; instead, the extra text will simply disappear.

The format of raw JSON text is a JSON Object which supports the following (mostly optional) elements:

 • Nbtsheet.png The base chat component Object
  • Nbtsheet.png text: A string representing raw text to display directly in chat. Note that selectors such as "@a" and "@p" are not translated into player names; use selector instead. "\n" is newline (enter).
  • Nbtsheet.png extra: A list of additional objects, sharing the same format as the base object.
   • Nbtsheet.png A list element with the same format as the base object (recursive). Note that all properties of this object are inherited by children except for text, extra, translate, with, and score. This means that children will retain the same formatting and events as this object unless they explicitly override them.
  • Nbtsheet.png color: The color to render this text in. Valid values are "black", "dark_blue", "dark_green", "dark_aqua", "dark_red", "dark_purple", "gold", "gray", "dark_gray", "blue", "green", "aqua", "red", "light_purple", "yellow", "white", and "reset" (cancels out the effects of colors used by parent objects). Technically, "bold", "underline", "italic", "strikethrough", and "obfuscated" are also accepted, but it may be better practice to use the tags below for such formats.
  • Nbtsheet.png bold: Boolean (true/false) - whether to render text in bold. Defaults to false.
  • Nbtsheet.png underlined: Boolean (true/false) - whether to render text underlined. Defaults to false.
  • Nbtsheet.png italic: Boolean (true/false) - whether to render text in italics. Defaults to false.
  • Nbtsheet.png strikethrough: Boolean (true/false) - whether to render text with a strikethrough. Defaults to false.
  • Nbtsheet.png obfuscated: Boolean (true/false) - whether to render text obfuscated. Defaults to false.
  • Nbtsheet.png insertion: When the text is shift-clicked by a player, this string will be inserted in their chat input. It will not overwrite any existing text the player was writing.
  • Nbtsheet.png clickEvent: Allows for events to occur when the player clicks on text.
   • Nbtsheet.png action: The action to perform when clicked. Valid values are "open_url" (opens value as a URL in the player's default web browser), "open_file" (opens the value file on the users computer), "twitch_user_info" (opens info about a twitch user), "run_command" (has value entered in chat as though the player typed it themselves. This can be used to run commands, but the command will fail if the player does not have the required permissions to use it), "change_page" (can only be used in written books) changes to page value if that page exists, and "suggest_command" (similar to "run_command", but the text only appears in the player's chat input, and is not automatically entered. Unlike insertion, this will replace the existing contents of the chat input). "open_file" and "twitch_user_info" cannot be used with commands.
   • Nbtsheet.png value: The URL, file, twitch user, chat, command or book page used by the specified action. Note that commands must be prefixed with the usual "/" slash.
  • Nbtsheet.png hoverEvent: Allows for a tooltip to be displayed when the player hovers their mouse over text.
   • Nbtsheet.png action: The type of tooltip to show. Valid values are "show_text" (shows raw JSON text), "show_item" (shows the tooltip of an item which can have NBT tags), "show_achievement" (shows formatted text describing an achievement or statistic. Normal achievement names are green, final achievement names are dark_purple, and statistic names are gray. In addition, a description is given for achievements), and "show_entity" (shows an entity's name, possibly its type, and its UUID).
   • Nbtsheet.png value: The formatting of this tag varies depending on the action. Note that "show_text" is the only action to support an Object as the value; all other action values are Strings and should thus be wrapped in quotes.
    • "show_text": Can be either a raw String of text, or an Object with the same formatting as this base object. Note that clickEvent and hoverEvent do not function within the tooltip, but the formatting and extra tags still work.
    • "show_item": A string formatted like item NBT data. Contains the "id" tag, and optionally the "Damage" tag and "tag" tag (which is the same compound used as "dataTag" in the /give command).
    • "show_achievement": The achievement or statistic's name. This uses the same format as achievement and statistic Scoreboard objective criteria and the /achievement command.
    • "show_entity": A string formatted like a compound with the string values "type" (such as "Zombie"), "name", and "id" (should be an entity UUID, but can actually be any string).
  • Nbtsheet.png translate: The translation identifier of text to be displayed using the player's selected language. This identifier is the same as the identifiers found in lang files from assets or resource packs. The translated text will only be displayed if the text string is not used.
  • Nbtsheet.png with: A list of chat component arguments and/or string arguments to be used by translate.
   • The arguments are text corresponding to the arguments used by the translation string in the current language, in order (for example, the first list element corresponds to "%1$s" in a translation string).
  • Nbtsheet.png score: A player's score in an objective. Displays nothing if the player is not tracked in the given objective. Ignored completely if text or translate is present.
   • Nbtsheet.png name: The name of the player whose score should be displayed. Selectors (such as @p) can be used, in addition to "fake" player names created by the scoreboard system. In addition, if the name is "*", it will show the reader's own score (for example, /tellraw @a {score:{name:"*",objective:"obj"}} will show every online player their own score in the "obj" objective). Note that non-player entity scores (such as @e[type=Cow]) do not show, even if the entity has been given a score in the objective.
   • Nbtsheet.png objective: The internal name of the objective to display the player's score in.
   • Nbtsheet.png value: Optional. If present, this value is used regardless of what the score would have been.
  • Nbtsheet.png selector: A string containing a selector (@p,@a,@r, or @e) and, optionally, selector arguments. Unlike text, the selector will be translated into the correct player/entity names. If more than one player/entity is detected by the selector, it will be displayed in a form such as 'Name1 and Name2' or 'Name1, Name2, Name3, and Name4'. Ignored completely if text, translate, or score is present. Clicking a player's name inserted into a /tellraw command this way will suggest a command to whisper to that player. Shift-clicking a player's name will insert that name into chat. Shift-clicking a non-player entity's name will insert its UUID into chat.

Due to the extra tag, the above format may be recursively nested to produce very complex and functional text strings. However, a raw json text doesn't have to be complicated at all: virtually all properties are optional and may be left out.

To be valid, each object must have at least either text, translate, score or selector (everything else is optional). As a matter of shorthand, however, the entire Object may be substituted with a String. In this case, that string will be considered the value of the text property. For example, "This is raw text" is equivalent to {text:"This is raw text"}. This shorthand substitution is valid anywhere a raw text object is required (including the base <raw json message> argument of /tellraw, the elements of the extra list, and the value of a "show_text" hover_event).

/tellraw also accepts an array of objects and/or strings; they are concatenated. It even accepts a tree of nested arrays; they are traversed depth-first. For example:

/tellraw @a ["Hello there, ",{selector:"@p"},"."]
/tellraw @a [[[["The "],[["quick ","brown "],[{selector:"@p"}," jumps "],"over "],"the "],["lazy ","dog."]]]

Finally, unlike other commands using JSON, /tellraw Strings support Unicode via the notation \u####, where #### is the Unicode hexadecimal number for the desired character.

External links
Skylinerw's JSON Formatting Examples
Tellraw Generator

Summary of commands[edytuj | edytuj kod]

The table below summarizes available commands. Click a column heading to sort by that column.

Summary of Commands
Command Description Szablon:Tooltip Szablon:Tooltip Szablon:Tooltip Szablon:Tooltip Szablon:Tooltip Szablon:Tooltip
/achievement Gives or removes an achievement from a player. style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: #
/ban Adds player to banlist. style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: #
/ban-ip Adds IP address to banlist. style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: #
/banlist Displays banlist. style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: #
/blockdata Modifies the data tag of a block. style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: #
/clear Clears items from player inventory. style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: #
/clone Copies blocks from one place to another. style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: #
/debug Starts or stops a debugging session. style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: #
/defaultgamemode Sets the default game mode. style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: #
/deop Revoke operator status from a player. style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: #
/difficulty Sets the difficulty level. style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: #
/effect Add or remove status effects. style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: #
/enchant Enchants a player item. style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: #
/entitydata Modifies the data tag of an entity. style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: #
/execute Executes another command. style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: #
/fill Fills a region with a specific block. style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: #
/gamemode Sets a player's game mode. style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: #
/gamerule Sets or queries a game rule value. style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: #
/give Gives an item to a player. style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: #
/help Provides help for commands. style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: #
/kick Kicks a player off a server. style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: #
/kill Kills entities (players, mobs, items, etc.). style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: #
/list Lists players on the server. style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: #
/me Displays a message about yourself. style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: #
/op Grants operator status to a player. style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: #
/pardon Removes entries from the banlist. style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: #
/particle Creates particles. style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: #
/playsound Plays a sound. style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: #
/publish Opens single-player world to local network. style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: #
/replaceitem Replaces items in inventories. style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: #
/save-all Saves the server to disk. style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: #
/save-off Disables automatic server saves. style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: #
/save-on Enables automatic server saves. style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: #
/say Displays a message to multiple players. style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: #
/scoreboard Manages objectives, players, and teams. style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: #
/seed Displays the world seed. style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: #
/setblock Changes a block to another block. style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: #
/setidletimeout Sets the time before idle players are kicked. style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: #
/setworldspawn Sets the world spawn. style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: #
/spawnpoint Sets the spawn point for a player. style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: #
/spreadplayers Teleports entities to random locations. style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: #
/stats Update objectives from command results. style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: #
/stop Stops a server. style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: #
/summon Summons an entity. style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: #
/tell Displays a private message to other players. style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: #
/tellraw Displays a JSON message to players. style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: #
/testfor Counts entities matching specified conditions. style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: #
/testforblock Tests whether a block is in a location. style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: #
/testforblocks Tests whether the blocks in two regions match. style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: #
/time Changes or queries the world's game time. style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: #
/title Manages screen titles. style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: #
/toggledownfall Toggles the weather. style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: #
/tp Teleports entities. style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: #
/trigger Sets a trigger to be activated. style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: #
/weather Sets the weather. style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: #
/whitelist Manages server whitelist. style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: #
/worldborder Manages the world border. style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: #
/xp Adds or removes player experience. style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: # style="background: #

Komendy gracza[edytuj | edytuj kod]

Te komendy mogą być używane w oknie rozmów przez każdego gracza. Mogą one być również używane w trybie jednoosobowym bez względu na to, czy kody są włączone.

Komenda Opis
help [strona | komenda]
? [strona | komenda]
Pokazuje listę dostępnych komend lub informacje dla danej komendy.

Strona lub komenda (opcjonalne) określa stronę listy dostępnych komend lub komendę dla której wyświetlić pomoc. Domyślnie: 1 (pierwsza strona listy komend).

me <akcja> Wysyła narracyjną wiadomość do innych graczy (np. "* Notch kichnął.").

Akcja (wymagane) określa wiadomość, która ma być użyta w tej komendzie.

tell <gracz> <wiadomość>
msg <gracz> <wiadomość>
w <gracz> <wiadomość>
Wysyła prywatną wiadomość do danego gracza.

Gracz (wymagane) to osoba, do której ma zostać wysłana wiadomość (musi być online).
Wiadomość (wymagane) określa wiadomość, która ma być wysłana danemu graczowi. Trzeba tu zaznaczyć, że słowa mogą być oddzielane spacjami w przeciwieństwie innych komend.

Komendy operatora[edytuj | edytuj kod]

Te komendy mogą być wykonane tylko przez operatorów lub z konsoli serwera. Te komendy są również dostępne w trybie jednego gracza z włączonym używaniem kodów lub dla gracza utrzymującego serwer.

Uwaga: Komendy operatora wyświetlane są również innym operatorom online.

Komenda Opis
achievement <give | take> <osiągnięcie> [gracz] Daje lub odbiera graczowi osiągnięcie.

Give lub take (wymagane) określa czy osiągnięcie ma być dane (give), czy odebrane (take).
Osiągnięcie (wymagane) określa osiągnięcie, które ma być dane graczowi. Format:

 • achievement.nazwa_osiągnięcia, osiągnięcie o odpowiedniej nazwie.
 • stats.nazwa_statystyki, statystyka o odpowiedniej nazwie.
 • * reprezentuje wszystkie dostępne osiągnięcia.

Gracz (opcjonalne) określa osobę, na której ta komenda ma być wykonana. Domyślnie: gracz wykonujący.

blockdata <x> <y> <z> <tag danych> Umożliwia edycję tagu danych bloku.

X, Y, Z (wymagane) określa koordynaty bloku, który chcemy zmodyfikować.
Tag danych (wymagane) określa nowy tag danych bloku.

clear [gracz] [przedmiot] [metadata] [max ilość] [tag danych] Czyści cały ekwipunek gracza lub określony przedmiot.

Gracz (opcjonalne) określa osobę, na której ta komenda ma być wykonana. Domyślnie: gracz wykonujący
Przedmiot (opcjonalne) określa przedmiot, który ma być usunięty. Jeśli brak, usuwa wszystkie przedmioty.
Metadata (opcjonalne) określa wartość danych przedmiotu. Jeśli brak lub -1, usuwa wszystko co zgadza się z przedmiot nie zważając na wartość danych.
Max ilość (opcjonalne) określa maksymalną ilość przedmiotów, które należy usunąć. Jeśli brak lub -1, usuwa wszystko co zgadza się z metadata i przedmiot nie zważając na ilość. Jeśli 0, nie usuwa przedmiotów, ale wykonuje się prawidłowo, jeżeli usuwanie mogło zostać przeprowadzone (pozwala na wykrywanie przedmiotów).
Tag danych (opcjonalne) określa tag danych, według którego szukać przedmiotów w ekwipunku.

clone <x1> <y1> <z1> <x2> <y2> <z2> <x> <y> <z> [tryb maskowania] [tryb klonowania] [nazwa bloku] Umożliwia klonowanie określonej struktury w inne miejsce.

X1, Y1, Z1 oraz X2, Y2, Z2 (wymagane) to koordynaty określające dwa przeciwne narożniki źródłowego regionu który ma zostać skopiowany. Można użyć tyld w celu określenia bloku względnego do położenia obiektu wykonującego komendę.
X, Y, Z (wymagane) to koordynaty do których zostanie sklonowana struktura. W to miejsce zostanie wstawiony północno-wschodni róg schematu.
Tryb maskowania (opcjonalne) określa sposób w jaki ma myć sklonowana struktura. Wartość musi być jedną z podanych:

 • filtred - kopiuje tylko bloki podane w argumencie "nazwa bloku".
 • masked - kopiuje tylko bloki które nie są powietrzem. Dzięki tej opcji bloki w docelowym miejscu skopiowania nie zostaną zastąpione powietrzem.
 • replace - kopiuje wszystkie bloki, zastępując wszystko w docelowym miejscu blokami z regionu źródłowego.

Jeśli tryb maskowania nie zostanie określony domyślnie zachowuje się jak replace.
Tryb klonowania (opcjonalne) określa w jaki sposób ma się zachować struktura źródłowa po klonowaniu

 • force - wymuś klonowanie nawet jeśli struktura źródłowa i docelowa są takie same
 • move - sklonuj strukturę źródłową do docelowego miejsca, następnie zastąp region źródłowy powietrzem. Jeśli opcja ta zostanie użyta wraz z trybem maskowania "filtred" powietrzem zostaną zastąpione tylko te bloki które zostały sklonowane.
 • normal - nie przenoś ani nie wymuszaj.

Jeśli tryb klonowania nie zostanie określony domyślnie zachowuje się jak normal.
Nazwa bloku (opcjonalne) wyrażana słownym ID bloku (np. minecraft:grass). Jeśli tryb maskowania ma wartość filtred ta wartość musi zostać podana.

debug <start | stop> Rozpoczyna sesję profilowania debugowego lub zatrzymuje już rozpoczętą. Zawiadamia o potencjalnych spadkach wydajności w konsoli, kiedy jest aktywna, a po zatrzymaniu tworzy plik z wynikami profilera w folderze debug.

Start lub stop (wymagane) określa czy profiler ma być włączony, czy wyłączony.

defaultgamemode <tryb> Ustawia domyślny tryb gry na danym świecie. Nowi gracze którzy dołączą do świata automatycznie będą mieli podany tryb gry.

Tryb (wymagane) określa domyślny tryb, który ma być ustawiony. Dostępne wartości:

 • survival (skróty: s lub 0)
 • creative (skróty: c lub 1)
 • adventure (skróty: a lub 2)
 • spectator (skróty: sp lub 3)
difficulty <poziom trudności> Zmienia poziom trudności.

Poziom trudności (wymagane) określa poziom trudności, na który ma być zmieniony obecny. Dostępne wartości:

 • peaceful (skróty: p lub 0)
 • easy (skróty: e lub 1)
 • normal (skróty: n lub 2)
 • hard (skróty: h lub 3)
effect <gracz> <efekt> [czas] [wzmacniacz] Daje graczowi odpowiedni efekt mikstury.

Gracz (wymagane) określa osobę, na której ta komenda ma być wykonana.
Efekt (wymagane) określa efekt, który ma być dany graczowi.
Czas (opcjonalne) określa czas w sekundach, na który efekt ma być dany graczowi. Musi być liczbą od 0 do 1000000. Domyślnie: 30 sekund.
Wzmacniacz (opcjonalne) określa ilość poziomów, które mają być dodane do mocy efektu. Musi być liczbą od 0 do 255. Domyślnie: 0.

effect <gracz> clear Czyści wszystkie efekty gracza.

Gracz (wymagane) określa osobę, na której ta komenda ma być wykonana.

enchant <gracz> <id zaklęcia> [poziom zaklęcia] Zaklina przedmiot trzymany przez gracza.

Gracz (wymagane) określa osobę, na której ta komenda ma być wykonana.
Id zaklęcia (wymagane) określa zaklęcie, które ma być dane graczowi Musi być prawidłowym id zaklęcia.
Poziom zaklęcia (opcjonalne) określa poziom zaklęcia, które ma być dane graczowi. Musi być liczbą pomiędzy 0, a maksymalnym możliwym poziomem dla danego zaklęcia. Domyślnie: 1.

execute <byt> <x> <y> <z> <komenda> Wykonuje komendę jako dany byt.

Byt (wymagane) określa stworzenie na którym dana komenda ma być wykonana. Musi być nazwą gracza lub selektorem.
X, Y, Z (wymagane) określa koordynaty na których ma zostać wykonana komenda. Jeśli zostanie użyta tylda (~), będzie ona wykonana względem bytu.
Komenda (wymagane) określa komendę, jaka ma być wykonana przez byt. Musi być istniejącą komendą.

gamemode <tryb> [gracz] Zmienia tryb gry gracza.

Tryb (wymagane) określa tryb, który ma być ustawiony graczowi. Dostępne wartości:

 • survival (skróty: s lub 0)
 • creative (skróty: c lub 1)
 • adventure (skróty: a lub 2)
 • spectator (skróty: sp lub 3)

Gracz (opcjonalne) określa osobę, na której ta komenda ma być wykonana. Domyślnie: gracz wykonujący.

gamerule <zasada gry> [wartość] Ustawia zasadę gry. Jeśli wartość nie zostanie podane, pokazuje się obecny stan zasady gry.

Zasada gry (wymagane) określa zasadę gry, która ma być ustawiona przez tą komendę. Może być dowolną wartością, ale tylko te domyślnie zdefiniowane mają wpływ na rozgrywkę.
Wartość (opcjonalne) określa wartość zasady gry, która ma być ustawiona. Może być dowolną wartością (np. liczbowa lub tekstowa), ale dla domyślnie zdefiniowanych zasad gry musi być to true (prawda) lub false (fałsz).

give <gracz> <przedmiot> [ilość] [metadata] [tag danych] Daje przedmiot graczowi.

Gracz (wymagane) określa osobę, na której ta komenda ma być wykonana.
Przedmiot (wymagane) określa przedmiot, jaki ma być dany graczowi. (od wersji 1.8 musi być id tekstowym np. minecraft:stone)
Ilość (opcjonalne) określa ilość przedmiotów, które mają być dane graczowi. Musi być liczbą od 1 do 64. Domyślnie: 1.
Metadata (opcjonalne) określa wartość danych, która ma być ustawiona przedmiotowi. Domyślnie: 0.
Tag danych (opcjonalne) określa tag danych, która ma być nadany przedmiotowi.

kill [gracz] Zadaje 1000 (Heart.svg × 500) obrażeń użytkownikowi, natychmiast go zabijając, nawet w trybie kreatywnym.

Gracz (wymagane) określa gracza lub stworzenie, które zostanie zabite tą komendą. Musi to być nazwa gracza, który jest online lub selektor.

playsound <dźwięk> <gracz> [x] [y] [z] [głośność] [ton] [minimalna głośność] Odtwarza dźwięk wybranemu graczowi.

Dźwięk (wymagane) określa dźwięk, jaki ma być odtworzony graczowi. Musi być tekstową nazwą dźwięku z pliku sounds.json. Przykład: mob.pig.say odtworzy dźwięk z pliku .minecraft\assets\sound\mob\pig\say[1-3].ogg.
Gracz (wymagane) określa gracza, któremu zostanie odtworzony dany dźwięk.
X, Y, Z (opcjonalne) określa koordynaty z których zostanie odtworzony dany dźwięk.
Głośność (opcjonalna) określa głośność z którą ma być odtworzony dany dźwięk. Musi być wartością od 0.0 do 1.0. Jeśli gracz jest oddalony od koordynatów na których dźwięk został zagrany, głośność dla niego będzie mniejsza.
Ton (opcjonalny) określa ton z jakim dźwięk będzie odtworzony. Musi być wartością od 0.0 do 2.0, ale wartości poniżej 0.5 są równe 0.5. Ta wartość określa szybkość z jaką dany dźwięk będzie odegrany, co przekłada się na jego wysokość. Domyślnie: 1.0.
Minimalna głośność (opcjonalna) określa minimalną głośność z którą dźwięk będzie odegrany dla osób, które znajdują się zbyt daleko aby go usłyszeć.

publish Udostępnia grę jednoosobową przez LAN. Ta komenda jest dostępna tylko w trybie jednoosobowym.
say <wiadomość> Wysyła wiadomość do wszystkich graczy serwera.

Wiadomość (wymagane) określa wiadomość, która ma być wysłana.

scoreboard cele|gracze|drużyny Zobacz tablica wyników aby dowiedzieć się więcej.
seed Pokazuje ziarno świata. Ta komenda zawsze może być użyta w trybie jednoosobowym, bez względu czy używanie komend jest włączone czy nie.
setblock <x> <y> <z> <nazwa bloku> [metadata] [obsługa starego bloku'] [tag danych] Umieszcza blok na podanych koordynatach.

X, Y, Z (wymagane) określa koordynaty, na których blok ma być postawiony.
Nazwa bloku (wymagane) określa nazwę bloku, który ma być postawiony.
Metadata (opcjonalne) określa wartość danych bloku. Musi być wartością od 0 do 15. Domyślnie: 0.
Obsługa starego bloku (opcjonalna) określa co stanie się ze starym blokiem podczas umieszczania nowego. Wartości:

 • destroy — stary blok wypada w postaci przedmiotu na ziemię, razem z jego zawartością (tak jakby był zniszczony przez gracza). Odtwarzany jest dźwięk niszczenia starego bloku.
 • keep — umieszcza nowy blok, tylko jeśli ten stary jest powietrzem.
 • replace — w ciszy usuwa stary blok (nie wypadają przedmioty, nie odtwarza się dźwięk).

Domyślnie: replace.
Tag danych (opcjonalne) określa tag danych bloku.

setworldspawn [x] [y] [z] Ustawia punkt spawnu świata na określonych koordynatach.

X, Y, Z (opcjonalne) określa koordynaty nowe punktu spawnu świata. Domyślnie: koordynaty gracza wykonującego komendę.

spawnpoint [gracz] [x] [y] [z] Ustawia punkt spawnu danego gracza w określonym miejscu.

Gracz (wymagane) określa osobę, dla której zostanie zmieniony spawn. Domyślnie: gracz wykonujący komendę.
X, Y, Z (opcjonalne) określa koordynaty nowe punktu spawnu gracza. Domyślnie: koordynaty gracza wykonującego komendę.

spreadplayers <x> <z> <odległość> <zasięg> <łącz drużyny> <gracze> Losowo rozrzuca graczy na określonym obszarze.

X, Z (wymagane) określa środek obszaru, na którym gracze będą rozrzuceni.
Odległość (wymagane) określa minimalną odległość pomiędzy rozrzuconymi graczami. Musi wynosić conajmniej 1.0.
Zasięg (wymagane) określa odległość obszaru rozrzucenia od jego środka. Musi wynosić conajmniej o 1.0 więcej niż odległości.
Łącz drużyny (wymagane) określa czy osoby z drużyn mają być trzymane razem. Poprawne wartości to true (prawda) i false (fałsz).
Gracze (wymagane) określa wszystkich graczy lub stworzenia, które mają być rozrzucone tą komendą. Wszystkie nazwy graczy i selektory muszą być oddzielone od siebie spacją.

summon <byt> [x] [y] [z] [tag danych] Dodaje określony byt do świata.

Byt (wymagane) określa nazwę bytu, który ma się pojawić w świecie.
X, Y, Z (opcjonalne) określa koordynaty na których ma się pojawić dany byt.
Tag danych (opcjonalne) określa tag danych, który będzie nadany dodanemu bytowi.

tellraw <gracz> <wiadomość json> Wysyła wiadomość w formacie JSON.

Gracz (wymagane) określa osobę, do której zostanie wysłana wiadomość.
Wiadomość JSON (wymagane) określa wiadomość w formacie JSON. Przydatna strona przy tworzeniu wiadomości w tym formacie: minecraftjson.com.

time set <wartość> Ustawia czas świata.

Wartość (wymagane) określa czas, który będzie ustawiony. Musi wynosić od 0 do 2147483647, day (dzień) lub night (noc).

time add <wartość> Dodaje wartość do czasu świata.

Wartość (wymagane) określa czas, który będzie dodany do aktualnego czasu świata. Musi być liczbą w zakresie od 0 do 2147483647.

toggledownfall Zmienia status pogody.
tp [gracz] <cel> Teleportuje gracza.

Gracz (opcjonalne) określa osobę, która zostanie przeteleportowana do celu. Domyślnie: gracz wykonujący komendę.
Cel (wymagane) określa cel, do którego zostanie przeteleportowany gracz.

tp [gracz] <x> <y> <z> Teleportuje gracza.

Gracz (opcjonalne) określa osobę, która zostanie przeteleportowana na koordynaty. Domyślnie: gracz wykonujący komendę.
X, Y, Z (wymagane) określa koordynaty, na które zostanie przeteleportowany gracz.

weather <typ pogody> [czas] Zmienia pogodę.

Typ pogody (wymagane) określa typ pogody jaki zostanie ustawiony w świecie. Poprawne wartości:

 • clear – czysta pogoda (słońce)
 • rain – deszcz (lub śnieg w zimnych biomach)
 • thunder – burza

Czas (opcjonalne) określa czas na który pogoda zostanei zmieniona (w sekundach). Musi być liczbą pomiędzy 0, a 1000000. Jeśli brak, pogoda będzie działać w normalnym cyklu.

xp <ilość xp> [gracz] Daje punkty doświadczenia graczowi.

Ilość XP (wymagane) określa ilość doświadczenia, którą dać graczowi. Musi wynosić od 0 do 2147483647. Ujemne wartości nie mogą być użyte do usunięcia punktów doświadczenia. Gracz (opcjonalne) określa osobę, której zostanie dodane doświadczenie. Domyślnie: gracz wykonujący komendę.

xp <ilość poziomów>L [gracz] Daje poziomy doświadczenia danemu graczowi.

Ilość poziomów (wymagane) określa ilość poziomów, którą dać graczowi. Musi wynosić od -2147483647 do 2147483647. Ujemne wartości mogą być użyte do odjęcia poziomów doświadczenia. Gracz (opcjonalne) określa osobę, której zostaną dodane/odebrane poziomy. Domyślnie: gracz wykonujący komendę.

Komendy trybu wieloosobowego[edytuj | edytuj kod]

Te komendy są używane przez operatorów z konsoli serwera, jak również poprzez okno rozmowy gdy poprzedzone znakiem komendy (ukośnikiem do przodu). Te komendy są dostępne jedynie w trybie wieloosobowym. Z wyjątkiem komendy list, żadna z tych komend nie może być wykonana w bloku poleceń, oraz żadna nie będzie działać w przypadku podania selektora docelowego (np. @p czy @a). Wiele z tych komend może być użytych na graczach którzy nigdy nie byli na serwerzee.

Komenda Opis
ban <gracz> [powód] Umieszcza nick gracza na czarnej liście serwera, więc nie może on już być połączony.
Ważne: Bany zastępują jakikolwiek whitelisting.
ban-ip ip | gracz Umieszcza adres IP na czarnej liście co powoduje że wszystkie połączenia z danego ip są odrzucane.
banlist [ips] Pokazuje zbanowanych graczy. Do wyświetlenia zbanowanych adresów IP, użyj komendy "banlist ips".
deop <gracz> Cofa status operatora gracza.
kick <gracz> [powód] Rozłącza gracza z serwerem, wyświetlając opcjonalny powód.
list Pokazuje nazwy wszystkich obecnie połączonych graczy (taka sama jest wyświetlana po naciśnięciu tab).
op <gracz> Nadaje graczowi status operatora na serwerze.
pardon <gracz> Usuwa gracza z czarnej listy, pozwalając mu ponownie się połączyć.
pardon-ip <ip> Usuwa ip z czarnej listy IP, pozwalając graczowi z tym adresem IP połączyć się z serwerem.
save-all Zmusza serwer do zapisania na dysku wszystkich oczekujących na zapisanie zmian w świecie.
save-off Wyłącza nadpisywanie plików świata przez serwer. Wszystkie zmiany będą tymczasowo w kolejce.
save-on Włącza nadpisywanie plików świata przez serwer. Jest to domyślne ustawienie.
setidletimeout <Minutes until kick> Ustawia czas po jakim gracz zostanie wyrzucony z serwera. Każdy gracz który przekroczy limit czasu zostaje wyrzucony z serwera.
stop Zapisuje wszystkie zmiany na dysku, następnie wyłącza serwer.
whitelist <add | remove> <gracz> Dodaje lub usuwa gracza z białej listy.
whitelist list Pokazuje wszystkich graczy na białej liście.
whitelist <on | off> Włącza/wyłącza białą listę.
Ważne: Operatorzy serwera zawsze mogą się połączyć, gdy whitelista jest aktywna, nawet jeśli ich nazwy nie są wymienione na liście.
whitelist reload Przeładowuje listę graczy w white-list.txt z dysku (używane gdy white-list.txt zostało zmodyfikowane poza Minecraftem).

Komendy bloku poleceń[edytuj | edytuj kod]

Te komendy mogą być używane tylko w bloku poleceń i nie mogą być użyte innym sposobem. Blok poleceń może zostać otrzymany jedynie za pomocą komendy /give <gracz> command_block.

Komenda Opis
testfor <gracz | selektor> Stosowane do testowania, czy gracz jest online, lub czy selektor się zgadza. Komparator jako wyjście z bloku poleceń z tą komendą wskaże liczbę graczy matched by selektor. Na przykład, "testfor @a[r=3]" wyświetli liczbę graczy w odległości 3 metrów od bloku poleceń. Zmniejszenie zasięgu do 1 bloku (używając określonych koordynatów x y z ) spowoduje przepełnienie stosując 65536 jako zasięg. Więcej informacji o selektorach może być znalezione tutaj.


Historia[edytuj | edytuj kod]

Classic
0.0.15a_03Dodano /broadcast.
0.0.16a_01Zamieniono /broadcast na /say.
0.0.17aDodano /setspawn.
Jest to jedna z pierwszych komend wprowadzonych do trybu jednoosobowego.
0.0.20Dodano /solid.
0.0.20Pierwsza komenda wprowadzona do trybu wieloosobowego.
Alpha
1.0.16Dodano /ban, /ban-ip, /banlist, /deop, /home, /kick, /op, /pardon, /pardon-ip oraz /stop.
1.0.16_01Dodano /save-all, /save-on, /save-off i /tp.
Beta
1.3Dodano /whitelist
Pełna wersja
1.3.112w16aDodano tryb kodów oraz /gamemode, /give, /time, /toggledownfall i /xp.
Pierwsze komendy operatora.
12w17aDodano /help.
12w21aDodano /seed.
12w22aDodano /defaultgamemode.
12w24aDodano /publish.
12w25aKody mogą zostać włączone lub wyłączone, gdy uruchamiamy świat w sieci LAN.
12w27aDodano /debug.
?Dodano /me.
1.4.212w32aDodano komendy /difficulty, /gamerule, /spawnpoint oraz /weather.
12w37aDodano /clear.
12w38a/clear może być użyte do usunięcia określonych przedmiotów/bloków z ekwipunku gracza.
12w41aLimit dla /xp wynosi obecnie 2,147,483,647 zamiast 5,000.
1.4.4preKomenda "enchant" została dodana.
1.513w03aKomenda "testfor" została dodana. Działa tylko w bloku poleceń.
13w04aKomenda "scoreboard" została dodana.
13w09bKomenda "effect" została dodana.
1.613w23aKomenda "spreadplayers" została dodana.
Zasada gry "naturalRegeneration" została dodana.
13w24aZasada gry "doDaylightCycle" została dodana.
1.6pre"clear" zostało dodane do komendy "effect".
1.6.1preKomenda "playsound" została dodana.
1.7.213w36aKomenda "summon" została dodana. Można używać tagów NBT w komendach /give oraz /summon.
13w37aDodano komendy /setblock, /tellraw i /testforblock.
13w38aDodano setidletimeout.
13w43aDodano setworldspawn.

Zobacz również[edytuj | edytuj kod]