Chcesz pomóc, ale nie wiesz, od czego zacząć? Sprawdź listę potrzebnych zmian oraz artykułów do rozszerzenia.

Użytkownik:VaderVCD

Z Minecraft Wiki Polska
Skocz do: nawigacja, szukaj

Tu naprawdę nie ma nic ciekawego.

Poniższa część strony jest zaszyfrowana kodem.
17 3V8150523V8I107F 8191127P3V8I7F9G7F102Z 5014 9133123V3317142Z50143V 8I91102Z1291 1552601E7P7F. 33912A7P3V 7P912A918I3V!
5091 8J91122Z 102Z155250522Z 819113142Z3352142Z50? 7P2A50522Z10 171450 91 15912A142Z. 17142Z 102Z158I2Z8I 522A608I 50142Z1O3V13608J 50529G9113142Z1O142Z8I. 9G8I2A142Z 1E2V10172Z 1O15143V521O14 (139G3V33503V 81142Z7P1550142Z1714!), 8I60159G2Z50 91 1E149G9152911E1450521760500I 523V123V3317142Z17143V500I 14 155014159G6050 523V123V3317142Z17143V500I 14 7F13142Z9G2A143V8J 8I7F52601O2Z - 14 500I602A3V 8I609G2Z.
819113142Z3352 8I14, 522Z 7P915213143V523V9G2Z15 523V123V331O2Z, 527P912A 8I91 17 8J912Z10 158I7P9117142Z 3360151O7F151014. 819113142Z3352, 505260 7P915213143V5260133V17142Z 1552601E7P7F 333V9G91 5014 817P5260102Z8I17911550 14 8191817P9115 91 1O9G2Z101760!

Odznaczenia

Za małe, ale ważne edycje
Za znaczący wkład do Minecraft Wiki Polska